Primăria Oradea Prima pagină Primăria Oradea


Acte emise

Aviz Arhitect Şef


Notice: Undefined index: data_sed in /var/www/html/arhitectsef/servcmuat.php on line 39

Notice: Undefined index: limita in /var/www/html/arhitectsef/servcmuat.php on line 40

şedinţa din data de

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Municipale de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului

Precizări privind transmiterea în format electronic a documentaţiilor de urbanism pentru şedinţele CMUAT:

 • fişierele cu planşe vor avea formatul jpg (cu păstrarea dimensiunilor planşei originale şi cu rezoluţia de 200 dpi);
 • vă facem cunoscut faptul că începând cu data de 01.10.2012, vor fi supuse analizei CMUAT doar lucrările depuse şi înregistrate în săptămâna anterioară şedinţei (de luni până vineri).
 • subiectul (titlul) e-mail-urilor va fi de forma: AVIZARHITECTSEF-NRINREG-DATAINREG-DATASEDINTA-OBS, AVIZOPORTUNITATE-NRINREG-DATAINREG-DATASEDINTA-OBS, AVIZCONSULTATIV-NRINREG-DATAINREG-DATASEDINTA-OBS sau AVIZINITIERE-NRINREG-DATAINREG-DATASEDINTA-OBS unde:
  • AVIZARHITECTSEF, AVIZOPORTUNITATE, AVIZCONSULTATIV sau AVIZINITIERE - tipul avizului;
  • NRINREG - numărul de înregistrare primit la depunerea documentaţiei;
  • DATAINREG - data înregistrării documentaţiei;
  • DATASEDINTA - data şedinţei CMUAT pentru care s-a depus documentaţia;
  • OBS - alte informaţii utile referitoare la lucrare.
 • PUZ-urile se vor trimite şi în format dxf cu informaţiile grupate pe straturi (conform HCL nr. 983 din 26 noiembrie 2020) şi geometrii de tip linie şi polilinie. Se va folosi obligatoriu sistemul naţional de coordonate;
 • modificarile aduse regulamentului pentru PUG se vor trimite conform şablonului;
 • A T E N Ţ I E !

 • În cazul unui aviz favorabil, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, studiile de fundamentare se vor supune deliberării şi aprobării Consiliului Local prin grija Compartimentului Urbanism şi Avizări, după completarea documentaţiei cu partea de avize şi acorduri solicitate, cu raportul final al etapelor de consultare a publicului şi cu planşa de propuneri-reglementări realizată pe suport topografic actualizat, în format Stereo 70 şi configurată conform indicaţiilor din anexa 1 la HCL nr. 983/26.11.2020;
 • Documentaţia completă în vederea solicitării aprobării în Consilul Local se va depune la Registratura Primăriei mun. Oradea în două exemplare identice, iar formatul vector în sistem de coordonate Stereo 70 (conform prevederilor anexei nr. 1 la HCL nr. 983/26.11.2020) se va transmite pe e-mail-ul primarie@oradea.ro, timp de rezolvare 5 zile lucratoare.
 • E-mail-ul va trebui sa fie structurat astfel:
  • Subiectul (titlul) e-mail-urilor va fi de forma: Verificare_GIS_ PUD/PUZ – AVIZCMUAT - Nr - Data_eliberare
   (Exemplu: Verificare_GIS_ PUD/PUZ – AVIZCMUAT - Nr_2315 - Data_eliberare_12.06.2020)
  • OBS - alte informaţii utile referitoare la lucrare, daca e cazul.
  • Se vor anexa obligatoriu fişierele (conform anexei nr. 1 la HCL nr. 983/26.11.2020).

Acest site foloseşte cookies. Prin navigarea pe acest site, vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

© Birou GIS - Primăria Oradea