Primăria Oradea Prima pagină Primăria Oradea


Formulare, acte necesare

FORMULARE

Cerere consultare documentaţie de urbanism

Cerere multiplicare planşe documentaţii urbanism

Cerere multiplicare fişă de imobil din "Studiul de Reabilitare faţade din perimetrul Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea"

Cerere pentru acordare de facilităţi fiscale aferente clădirii

Cerere pentru aprobare afişaj colant

Cerere pentru demararea procedurii de consultare a populatiei în vederea elaborarii documentatiei de urbanism

Cerere pentru demararea procedurii de consultare a populatiei privind INTENTIA elaborarii documentatiei de urbanism

Cerere pentru emiterea autorizaţiei de amplasare şi funcţionare a structurii de vânzare

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

Cerere pentru eliberarea avizului Arhitectului Şef în vederea elaborării PUZ

Cerere pentru eliberarea avizului Arhitectului Şef în vederea elaborării PUD

Cerere pentru eliberarea avizului Arhitectului Şef în vederea obţinerii autorizaţiei de construire

Cerere pentru eliberarea avizului consultativ

Cerere pentru eliberarea avizului de oportunitate

Cerere pentru emiterea certificatului de atestare a edificarii/extinderii construcţiei executate fără autorizaţie de construire, mai vechi de 3 ani - CUA

Cerere pentru eliberare adeverinţă atribuire teren în baza ordinului prefectului

Cerere pentru eliberarea adeverinţei de intravilan/extravilan

Cerere pentru eliberare certificat radiere construcţie

Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcţiei

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare privind stadiul fizic al realizării construcţiei

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare schimbare destinaţie

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcţiilor (construite fără autorizaţie de construire, mai vechi de 3 ani)

Cerere pentru eliberare hărţi tematice

Cerere pentru emiterea acordului de publicitate temporara

Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare

Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de amplasare şi funcţionare

Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism

Cerere pentru promovarea in sedinta Consiliului Local a documentatiei de urbanism

Cerere pentru regularizarea taxei privind autorizaţia de construire şi autorizaţia de luare in folosinţă (persoane fizice/juridice)

Cerere pentru regularizarea taxei privind autorizaţia de construire (persoane fizice/juridice)

Cerere proces verbal recepţie lucrări

Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor (F. 15)

Declaraţie privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire - Anexa 10 Model 2016 ITL 064

Înştiinţare începere lucrări de construcţii autorizate

Înştiinţare începere lucrări de construcţii autorizate - Inspectoratul în Construcţii

Înştiinţare încheiere lucrări de construcţii autorizate - Inspectoratul în Construcţii (F. 16)

Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor


Acest site foloseşte cookies. Prin navigarea pe acest site, vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

© Birou GIS - Primăria Oradea