Dezbateri publice

CONSULTARE PUBLICĂ PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE PARTICIPARE ȘI ÎNSCRIERE COMERCIANȚI ÎN CADRUL EVENIMENTELOR ORGANIZATE SAU CO-ORGANIZATE DE APTOR (VISIT ORADEA)

ANUNȚCONSULTARE PUBLICĂ PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE PARTICIPARE ȘI ÎNSCRIERE COMERCIANȚI ÎN CADRULEVENIMENTELOR ORGANIZATE SAU CO-ORGANIZATE DE APTOR (VISIT ORADEA) În conformitate cu prevederile Legii nr.(...)

Consultare Plan Actiune reducere zgomot Oradea

Planul poate fi consultat pe site-ul nostru www.oradea.ro şi la sediul instituţiei. Sugestiile şi propunerile dumneavoastră pot fi comunicate pe emailul Primăriei primarie@oradea.ro, prin poştă sau pot fi depuse la Centrul de Relaţii(...)

Consultare publică privind Proiectul de Regenerare Urbană Nufărul 1

Pentru a participa la consultarea publică lansată în vederea implementării Proiectului de Regenerare Urbană Nufărul 1, vă rugăm accesați link-ul următor: https://sites.google.com/view/pru-nufarul-1/pagina-de-pornire. În(...)

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul 2024

Potrivit art 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, "Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în(...)

ANUNȚ PRIVIND PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, se aduce la cunoștința publicăProiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Potrivit prevederilor art. 8 și 39 din Legea nr.(...)

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR, TAXELOR ȘI TARIFELOR LOCALE PENTRU ANUL 2022

ANUNȚ În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următoarele proiecte de acte normative: Proiect de(...)

CONSULTARE PUBLICA PRIVIND Regulamentul serviciului de iluminat public din Municipiul Oradea

CONSULTARE PUBLICA PRIVIND Regulamentul serviciului de iluminat public din Municipiul Oradea Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice poate fi consultat: - pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea - www.oradea.ro Termenul(...)

Consultare Publică pentru Regulament privind regimul finantarilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Oradea alocate pentru activitati nonprofit de interes local și Regulament privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă în Municipiul Oradea

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următoarele proiecte: Regulament privind regimul finantarilor(...)

Proiectul ”Registrul local al spațiilor verzi din Municipiul Oradea”

Primăria Oradea prin Direcția Tehnică supune consultării publice proiectul "Registrul local al spațiilor verzi din Municipiul Oradea". Persoanele interesate pot trimite sugestii și propuneri la adresele de email:(...)

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, se aduce la cunoștința publică: Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Potrivit prevederilor art. 8 și 39 din Legea nr.(...)

Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator