Dezbateri publice

Proiect de hotărâre privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Oradea

Potrivit art 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ”Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in(...)

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2022

Potrivit art 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ”Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in(...)

Consultare publica pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor in zone publice

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Instituţia Arhitectului Şef şi Poliţia Locală Oradea, aduc la cunoştiinţă publică : - proiectul(...)

CONSULTARE PUBLICĂ PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ÎNTREȚINEREA, REPARAREA ȘI CURĂȚAREA FAȚADELOR CLĂDIRILOR ÎN MUNICIPIUL ORADEA

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ÎNTREȚINEREA, REPARAREA ȘI CURĂȚAREA FAȚADELOR CLĂDIRILOR ÎN MUNICIPIUL ORADEA - actualizat În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003(...)

Regulament privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Oradea

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și actualizată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ:"Regulament(...)

Pentru aprobarea regulamentului privind accesul controlat al vehiculelor in zona pietonala centrala din municipiul Oradea

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACCESUL CONTROLAT AL VEHICULELOR ÎN ZONA PIETONALĂ CENTRALĂ DIN MUNICIPIUL ORADEA În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența(...)

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, publicat pentru consultare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Primăria Oradea aduce la cunoștința publică "Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021". Potrivit prevederilor art. 8 și 39(...)

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL ORADEA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și actualizată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ: Proiect de(...)

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator