Dezbateri publice

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021

ANUNȚ În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ: Proiect de(...)

CONSULTARE PUBLICA PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.207 DIN 26 MARTIE 2015 RIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI ORADEA

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice poate fi consultat: - pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea - www.oradea.ro Termenul pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus(...)

Dezbatere publica privind: SCUTIRI DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE OBLIGAŢIILOR FISCALE ŞI NEFISCALE DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CĂTRE PERSOANELE JURIDICE

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice poate fi consultat: - pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea - www.oradea.ro - la sediul Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1. Procedura de dezbatere(...)

Consultare publică pentru proiectul ”Oradea – Oraș verde 2030”.

Prin proiectul "Oradea - oraș verde 2030" s-au inventariat și continuă să se identifice în continuare zonele din oraș în care se impune amenajarea de spații verzi, cetățenii fiind invitați să participe(...)

Consultare online privind proiectul de reabilitare și refuncționalizare a Parcului 1 Decembrie

Primăria Oradea lanseză conceptul de reconfigurare și reactivare a Parcului 1 Decembrie, în vederea identificării nevoilor și așteptărilor personale ale cetățenilor cu privire la utilizarea spațiului verde, a preferințelor(...)

Modificarea Regulamentului de eliberare a Acordului şi a Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe teren apartinand domeniului public al Municipiului Oradea

Dezbatere publica privind Modificarea Regulamentului de eliberare a Acordului şi a Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe teren apartinand domeniului public al Municipiului Oradea si care(...)

DEZBATERE PUBLICA DESPRE PROIECTUL REGULAMENTULUI PRIVIND ATESTAREA ADMINISTRATORILOR DE CONDOMINII DIN MUNICIPIUL ORADEA

DEZBATERE PUBLICA DESPRE PROIECTUL REGULAMENTULUI PRIVIND ATESTAREA ADMINISTRATORILOR DE CONDOMINII DIN MUNICIPIUL ORADEA In conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,(...)

Dezbatere publică privind Planul Urbanistic Zonal pentru zona centrală

Primaria municipiului Oradea anunță începerea consultării publice etapa II pentru plan urbanistic zonal privind zona construită protejată UTR - ZCP01 şi RLU aferent, pentru reglementarea detaliată a ZCP 01 - Zona Centrală,(...)

Dezbatere publica despre proiectul Regulamentului privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Oradea

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Instituţia Arhitectului Şef şi Poliţia Locală Oradea, aduc la cunoştiinţă publică :- proiectul(...)

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

ANUNȚ În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, se aduce la cunoștința publică: Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 Potrivit prevederilor art. 8 și 39(...)

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator