Dezbateri publice

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, publicat pentru consultare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Primăria Oradea aduce la cunoștința publică "Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021". Potrivit prevederilor art. 8 și 39(...)

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL ORADEA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și actualizată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ: Proiect de(...)

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021

ANUNȚ În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ: Proiect de(...)

CONSULTARE PUBLICA PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.207 DIN 26 MARTIE 2015 RIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI ORADEA

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice poate fi consultat: - pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea - www.oradea.ro Termenul pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus(...)

Dezbatere publica privind: SCUTIRI DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE OBLIGAŢIILOR FISCALE ŞI NEFISCALE DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CĂTRE PERSOANELE JURIDICE

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice poate fi consultat: - pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea - www.oradea.ro - la sediul Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1. Procedura de dezbatere(...)

Consultare publică pentru proiectul ”Oradea – Oraș verde 2030”.

Prin proiectul "Oradea - oraș verde 2030" s-au inventariat și continuă să se identifice în continuare zonele din oraș în care se impune amenajarea de spații verzi, cetățenii fiind invitați să participe(...)

Consultare online privind proiectul de reabilitare și refuncționalizare a Parcului 1 Decembrie

Primăria Oradea lanseză conceptul de reconfigurare și reactivare a Parcului 1 Decembrie, în vederea identificării nevoilor și așteptărilor personale ale cetățenilor cu privire la utilizarea spațiului verde, a preferințelor(...)

Modificarea Regulamentului de eliberare a Acordului şi a Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe teren apartinand domeniului public al Municipiului Oradea

Dezbatere publica privind Modificarea Regulamentului de eliberare a Acordului şi a Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe teren apartinand domeniului public al Municipiului Oradea si care(...)

Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator