Trimite unui prieten

Proiect de hotărâre privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Oradea

Luni , 18 Octombrie 2021, 15:29

Exportă PDF - Proiect de hotărâre privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Oradea Tipărește pagina - Proiect de hotărâre privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Oradea Trimite unui prieten - Proiect de hotărâre privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Oradea

Potrivit art 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ”Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre autoritatile publice”.

În conformitate cu prevederile art 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 ”La publicarea anuntului, autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevazute la alin. (2), pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice, poate fi consultate:

  • pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea – www.oradea.ro - dezbateri publice

  • la sediul Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

 

Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele supuse dezbaterii publice: 2 noiembrie 2021

 

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:

  • prin email pe adresa: primarie@oradea.ro

  • prin fax la nr. 0259/437.544

  • prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

  • depuse la Centrul de relații cu publicul – Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

 

Materialele transmise vor purta mențiunea:

 

”Recomandare privind proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2022”

sau

”Recomandare privind proiectul de hotărâre privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Oradea”

Fișiere - Proiect de hotărâre privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Oradea

Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator