Licitaţii

 

Programul anual al Achizitiilor Publice al Municipiului Oradea pentru anul 2019

poate fi consultat accesand site-ul www.e-licitatie.ro - sectiunea "Planuri de achizitii"

 

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2021 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2019 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2018 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2017 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2016 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2015 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2014 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2013 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2011 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 AIO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 ASCO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 POLITIA LOCALA

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 CENTRUL DE INGRIJIRE DE ZI

 

Link-uri către paginile de anunțuri de participare (invitații) la achiziții ale companiilor de interes local

 

Administratia Sociala Comunitara Oradea

Politia Locala

Administrația Imobiliară Oradea

Compania de Apă

Electrocentrale Oradea

Termoficare Oradea

Oradea Transport Local

Administraţia Domeniului Public

SPITALE

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie

Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu

 

S-a publicat anunt de participare CN1062147 din 26.11.2023

S-a publicat anunt de participare CN1062147 din 26.11.2023.cu privire la: Execuție lucrări de „Reabilitare fațade si invelitoare, reparatii tamplarie semnalistica firma si organizare de santier la imobilul situat in Oradea(...)

Licitaţie publică cu plic închis pentru vânzare a 3 (trei) + 2 (două) parcele de teren, proprietate privată a UAT - Municipiul Oradea, situate în zona străzilor Paleului, Ion Bogdan, Thomas Morus, Adevărului și Moviliței

Municipiului Oradea organizeaza licitatie cu plic inchis 1. Informatii generale privind autoritatea contractuala, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:(...)

Licitaţie publică cu plic închis pentru vânzare teren intravilan ce apartine domeniului privat al municipiului Oradea, in suprafata de 1.610 mp identificat cu nr. cadastral 206847, înscris în CF nr. 26847 – Oradea, situat in zona str.Ioan Pop Reteganul

Municipiului Oradea organizeaza licitatie cu plic inchis 1. Informatii generale privind autoritatea contractuala, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:(...)

S-a publicat anunt de tip erata EN1049870 din 13.10.2023 la Anunt de participare CN1059594 din 15.09.2023

S-a publicat anunt de tip erata EN1049870 din 13.10.2023 la Anunt de participare CN1059594 din 15.09.2023, cu privire la: Execuție lucrări de - Reabilitare fațade imobil situat in str. Iosif Vulcan nr. 14 Cod unic 4230487/2023/39 Data(...)

Anunț licitație inchiriere locuinte si boxe

Municipiul Oradea organizeaza licitatie publica - Sesiunea a V- a 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact: Municipiul Oradea,(...)

S-a publicat anunt de participare nr. CN1060254 / 05.10.2023 cu privire la: Servicii de supervizare, inginerie, managementul implementarii, asistenta tehnica – dirigentie de santier, SSM si verificare atestata pentru obiectivul de investitii „Construire si dotare corp cladire destinat sectiilor de boli infectioase si pneumologie”

S-a publicat anunt de participare nr. CN1060254 / 05.10.2023 cu privire la: Servicii de supervizare, inginerie, managementul implementarii, asistenta tehnica - dirigentie de santier, SSM si verificare atestata pentru obiectivul de(...)

S-a publicat anunt de participare nr. CN1059990 / 28.09.2023 cu privire la: Proiectarea și Execuția lucrărilor pentru proiectul „PARC FOTOVOLTAIC AMPLASAMENT STRADA MATEI CORVIN, MUNICIPIUL ORADEA, JUDEȚUL BIHOR”,

S-a publicat anunt de participare nr. CN1059990 / 28.09.2023 cu privire la: Proiectarea și Execuția lucrărilor pentru proiectul „PARC FOTOVOLTAIC AMPLASAMENT STRADA MATEI CORVIN, MUNICIPIUL ORADEA, JUDEȚUL BIHOR", Numar(...)

Primaria Oradea-licitatie inchiriere CETATEA ORADEA

Municipiul Oradea organizeaza licitatie publica - Sesiunea a V - a 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact: Municipiul(...)

Primaria Oradea-licitatie inchiriere SPATII

Municipiul Oradea organizeaza licitatie publica - Sesiunea a V - a 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact: Municipiul Oradea,(...)

Primaria Oradea-licitatie inchiriere ORASELUL COPIILOR

Municipiul Oradea organizeaza licitatie publica - Sesiunea a V - a 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact: Municipiul Oradea,(...)

Concesionare 6 parcele de teren, ce apartin domeniului privat al Municipiului Oradea, cu suprafața totala de 2557 mp, situate in municipiul Oradea, str.Eugen Lovinescu, Cartierul Tineretului, in vederea construirii de locuințe familiale

Primaria Municipiului Oradea organizeaza licitatie cu plic inchis - Sesiunea a XVII-a 1. Informatii generale privind autoritatea contractuala, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail(...)

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator