Trimite unui prieten

ANUNT DE INTENTIE NR 295174/10.06.2021 Autoritatea contractanta desemnata Municipiul Oradea intentionaza sa achizitioneze energie electrica in numele si pe seama Asocierii constituite in baza art 44 alin 2 si 3 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice prin acordul de asociere nr 140657/06.04.2021

Joi , 10 Iunie 2021, 0:00

Exportă PDF - ANUNT DE INTENTIE NR 295174/10.06.2021   Autoritatea contractanta desemnata Municipiul Oradea intentionaza sa achizitioneze energie electrica in numele si pe seama Asocierii constituite in baza art 44 alin 2 si 3 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice prin acordul de asociere nr 140657/06.04.2021 Tipărește pagina - ANUNT DE INTENTIE NR 295174/10.06.2021   Autoritatea contractanta desemnata Municipiul Oradea intentionaza sa achizitioneze energie electrica in numele si pe seama Asocierii constituite in baza art 44 alin 2 si 3 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice prin acordul de asociere nr 140657/06.04.2021 Trimite unui prieten - ANUNT DE INTENTIE NR 295174/10.06.2021   Autoritatea contractanta desemnata Municipiul Oradea intentionaza sa achizitioneze energie electrica in numele si pe seama Asocierii constituite in baza art 44 alin 2 si 3 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice prin acordul de asociere nr 140657/06.04.2021

ANUNT DE INTENTIE NR 295174/10.06.2021


Autoritatea contractanta desemnata Municipiul Oradea intentionaza sa achizitioneze energie electrica in numele si pe seama Asocierii constituite in baza art 44 alin 2 si 3 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice prin acordul de asociere nr 140657/06.04.2021 intre urmatoarele autoritati contractante:
 Spitalul Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu, Oradea, Str. Corneliu Coposu 12, cod fiscal RO4208463
 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, Oradea, Str. Republicii 37, cod fiscal 4208498
 SC Administrația Domeniului Public SA Oradea, Oradea, Piaţa Emanoil Gojdu nr. 21, cod fiscal RO 7997507
 SC Termoficare SA Oradea, Oradea, Str. Calea Borșului, nr. 23, cod fiscal RO 31952982
 Direcția de Asistență Socială Oradea, Oradea, Str. Primăriei Nr. 42, cod fiscal 14371033
 Clubul Sportiv Municipal Oradea, Oradea, Str. Primăriei Nr. 3, cod fiscal 15569544
 Muzeul Orașului Oradea Complex Cultural, Oradea, Piața Emanuil Gojdu, Nr. 39, cod fiscal RO 39170892
 Municipiul Oradea (Primăria Municipiului Oradea), Oradea, Piața Unirii, nr. 1, cod fiscal 4230487
 Municipiul Oradea (pentru unitatile de invatamant din municipiu), Oradea, Piața Unirii, nr. 1, cod fiscal 4230487
 Municipiul Oradea (Primăria Municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar), Oradea, Piața Unirii, nr. 1, cod fiscal 4230487 și RO 35372589

 

Valoarea estimata a achizitiei este situata in intervalul intre 17.070.370 lei fără tva și 22.759.583 lei fără tva
Valoarea minimă a intervalului (17.070.370 lei fără tva) reprezintă valoarea estimată a prezentei proceduri (în funcție de care se va elabora și evalua oferta), iar valoarea maximă (22.759.583 lei fără tva) reprezintă valoarea estimată ce conține și valoarea posibilelor suplimentări în baza art. 165 din HG nr.395/2016 (5.689.213 lei fără tva).
Mentiuni referitoare la valoarea minima a intervalului: Valoare estimată energie activă + taxe reglementate: 17.070.370 Lei, din care valoarea energiei active 12.180.000 lei, fără accize, contribuţia pentru cogenerare, contravaloarea certificatelor verzi, energie reactiva, taxe pentru servicii publice de televiziune şi radiofuziune, TVA, etc.

 

Procedura utilizata: negociere fara publicare prealabila in baza art 104 alin 5 lit c din Legea 98/2016 care stabileste ca "Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse într-unul din următoarele cazuri: [...] c) pentru produsele cotate și achiziționate pe o piață de mărfuri."

 

Platforma de tranzactionare: Procedura se va desfasura prin Bursa Romana de Marfuri cu urmatoarele date de identificare . Operatorii economici interesati sa participe pt contacta:
BURSA ROMANA DE MARFURI S.A. cu sediul in Bucuresti,
Strada Buzesti nr. 50-52, etaj 7, sector 1, cod 011015, Romania
• Telefon: +40 21 317.45.60
• Fax: +40 21 317.28.78
• Email: office@brm.ro

 

Autoritatea contractanta desemnata Municipiul Oradea roaga operatorii economici interesati sa urmareasca prezentul anunt de intentie, acesta urmand a fi actualizat cu minim urmatoarele documente:
1. Documentatia de atribuire (instructiuni pentru ofertanti, formulare, propunere de contract, caiet de sarcini/document descriptiv)
2. Informatii privind data la care va avea loc sedinta de tranzactionare pe platforma BRM disponibil.ro
3. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea
4. Raportul procedurii si Comunicarile de rezultat
5. Anuntul de transparenta voluntara ex ante
6. Eventualele contestatii
7. Contractul incheiat

 

In conformitate cu prevederile Articolului 2d Absența efectelor - Directiva 89/665/CEE si cu prevederile art 58^1 alin 1 lit a din Legea 101/2016 - autoritatea contractanta va semna contractul dupa expirarea unei perioade de așteptare minimă de 11 zile începând cu ziua următoare datei la care un anunt de transparenta voluntara ex-ante va fi publicat.

 

Fișiere - ANUNT DE INTENTIE NR 295174/10.06.2021 Autoritatea contractanta desemnata Municipiul Oradea intentionaza sa achizitioneze energie electrica in numele si pe seama Asocierii constituite in baza art 44 alin 2 si 3 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice prin acordul de asociere nr 140657/06.04.2021

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator