Trimite unui prieten

ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA EX-ANTE Nr. 281717/28.05.2021 La procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare In baza art 104 alin 1 litera C din Legea 98/2016 coroborat cu Articolul 2d Absența efectelor - Directiva 89/665/CEE si cu art 32 din Directiva 24/2016. corespunzator anuntului de intentie Nr. PI001968 din SICAP Autoritatea contractanta Municipiul Oradea in baza art 104 alin 1 lit c din Legea 98/2016 deruleaza procedura de negociere fara publicare prealab

Vineri , 28 Mai 2021, 0:00

Exportă PDF - ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA EX-ANTE Nr. 281717/28.05.2021 La procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare In baza art 104 alin 1 litera C din Legea 98/2016 coroborat cu Articolul 2d Absența efectelor - Directiva 89/665/CEE si cu art 32 din Directiva 24/2016. corespunzator anuntului de intentie Nr. PI001968 din SICAP  Autoritatea contractanta Municipiul Oradea in baza art 104 alin 1 lit c din Legea 98/2016 deruleaza procedura de negociere fara publicare prealab Tipărește pagina - ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA EX-ANTE Nr. 281717/28.05.2021 La procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare In baza art 104 alin 1 litera C din Legea 98/2016 coroborat cu Articolul 2d Absența efectelor - Directiva 89/665/CEE si cu art 32 din Directiva 24/2016. corespunzator anuntului de intentie Nr. PI001968 din SICAP  Autoritatea contractanta Municipiul Oradea in baza art 104 alin 1 lit c din Legea 98/2016 deruleaza procedura de negociere fara publicare prealab Trimite unui prieten - ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA EX-ANTE Nr. 281717/28.05.2021 La procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare In baza art 104 alin 1 litera C din Legea 98/2016 coroborat cu Articolul 2d Absența efectelor - Directiva 89/665/CEE si cu art 32 din Directiva 24/2016. corespunzator anuntului de intentie Nr. PI001968 din SICAP  Autoritatea contractanta Municipiul Oradea in baza art 104 alin 1 lit c din Legea 98/2016 deruleaza procedura de negociere fara publicare prealab

ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA EX-ANTE Nr. 281717/28.05.2021
La procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare
In baza art 104 alin 1 litera C din Legea 98/2016 coroborat cu Articolul 2d Absența efectelor - Directiva 89/665/CEE si cu art 32 din Directiva 24/2016.
corespunzator anuntului de intentie Nr. PI001968 din SICAP

Autoritatea contractanta Municipiul Oradea in baza art 104 alin 1 lit c din Legea 98/2016 deruleaza procedura de negociere fara publicare prealabila, cod unic de identificare: 4230487/2021/42 avand ca obiect achizitia publica a serviciului public de salubrizare pentru prestarea activității de dezinsecţie, deratizare și tratamente fitosanitare în Municipiul Oradea, pentru perioada 24.06.2021 - 24.12.2021 si:
Informeza asupra faptului ca prezentul anunt reprezinta un anunt de participare voluntara ex-ante cu privire la prezenta procedura in conformitate cu prevederile art 2d Absența efectelor - Directiva 89/665/CE coroborat cu prevederile art 58^1 alin 1 lit a din Legea 101/2016 si in considerarea art 14 alin (6) si (9) din OUG 98/2017.
Informeaza asupra faptului ca in conformitate cu prevederile art 58^1 din Legea 101/2016 a fost transmis spre publicare un anunt de transparenta in JOUE.
Informeza asupra faptului ca a transmis o invitatie de participare catre SC CORAL IMPEX SRL avand urmatoarele date de contact:
- sediul în loc. Ploiesti, str.Penes Curcanul, nr.8, bl.151C, sc.A, ap.10, Judet Prahova J29/2811/1993
- CUI RO 4986244
- telefon: 0244-517610
- e-mail:coralimpex@coralimpex
- reprezentată prin administrator, Badea Alexandru
Pentru descrierea obiectului contractului, ataseaza prezentei, pe site-ul www.oradea.ro intreaga documentatie de atribuire continand toate cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura candidatilor o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire .
Informeza asupra faptului ca in conformitate cu prevederile Articolului 2d Absența efectelor - Directiva 89/665/CEE si cu prevederile art 58^1 alin 1 lit a din Legea 98/2016 - autoritatea contractanta va semna contractul dupa expirarea unei perioade de așteptare minimă de 11 zile începând cu ziua următoare datei la care anuntul de transparenta voluntara ex-ante a fost publicat.
Justificarea deciziei autorității contractante de atribuire a contractului fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare in conformitate cu prevederile art 104 alin 1 lit c din Legea 98/2016 si art 32 din Directiva 24/2014
Avand in vedere Principiile Curtii Europene de Justitie afirmate in cazul Milan (Commission v Italy C199/85) care stabilesc ca :
- Derogările trebuie să fie strict interpretate
- Sarcina de a dovedi că circumstanțele justifică derogarea trebuie îndeplinite de partea care dorește să invoce această derogare.
Autoritatea contractanta justifica utilizarea acestei proceduri dupa cum urmeaza:
1. Demonstreaza:
- extrema urgenta;
- faptul că motivele de extremă urgență sunt determinate de evenimente imprevizibile;
- faptul că apariția situației de extremă urgență nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante,
acestea fiind conditii necesar a fi indeplinite cumulativ pentru a deveni aplicabile prevederile art104 alin 1 lit c din Legea 98/2016
a) extrema urgență -extrema urgenta a fost generata de faptul ca procedura de licitatie deschisa initiata prin anuntul de participare CN1027337 la data de 31.12.2020 nu a fost inca finalizata, ca urmare a contestatiilor si a plangerilor depuse, care au generat o decalare a termenului de depunere oferte din 08.02.2021 pana la data de 14.06.2021. Avand in vedere ca contractul in vigoare expira la data de 23.06.2021 si fiind evident faptul ca procedura initiata nu se va finaliza pana la aceasta data, Municipiul Oradea va fi in situatia in care nu va putea asigura prestarea activitatii de dezinsecţie, , deratizare si tratamente fitosanitare in Oradea.
Este in interesul general al autoritatii administratiei publice si al cetatenilor, ca in Municipiul Oradea sa nu se ajunga ca in perioada vara, sa nu existe un operator care sa asigure prestarea activitatii de dezinsecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea, fapt ce ar periclita grav sanatatea populatiei municipiului reprezentand un atentat la siguranta sanatatii cetatenilor Municipiului Oradea, a starii generale a mediului inconjurator fiind de natura sa genereze degradarea biologica sau chiar uscarea a numerosi arbori care nu ar mai beneficia de tratamentele fitosanitare adecvate.
Cadrul legislativ prevede ca o obligatie a autorităţii administraţiei publice locale, asigurarea executarii tratamentelor pentru combaterea artropodelor şi rozătoarelor. Astfel, In conformitate cu art.102 din Ordinul Presedintelui ANRSC nr.82 din 24.03.2015 privind privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor, din care citam:
‘'Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice, operatorii economici, cetăţenii cu gospodării individuale şi asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor şi rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din spaţiile pe care le deţin cu orice titlu''
Avand in vedere cele relatate mai sus, nu exista alta solutie alternativa sau inlocuitoare rezonabila decat achizitionarea acestor servicii prin procedura de negociere in baza art 104 alin 1 lit c din Legea 98/2016.
Contractul va fi reziliat de drept la data la care procedura de licitatie deschisa initiata prin anuntul de participare CN1027337 /31.12.2020 va fi atribuita si contractul aferent semnat.
b) faptul că motivele de extremă urgență sunt determinate de evenimente imprevizibile: motivul de urgenta a fost determinat de faptul ca procedura de licitatie deschisa initiata prin anuntul de participare participare CN1027337 la data de 31.12.2020, nu a fost inca finalizata, ca urmare a contestatiilor si a plangerilor depuse, care au generat o decalare a termenului de depunere oferte din 08.02.2021 pana la data de 14.06.2021. Avand in vedere ca contractul in vigoare expira la data de 23.06.2021 si fiind evident faptul ca procedura initiata nu se va finaliza pana la aceasta data, Municipiul Oradea va fi in situatia in care nu va putea asigura prestarea activitatii de dezinsecţie, , deratizare si tratamente fitosanitare in Oradea.
c) faptul că apariția situației de extremă urgență nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante: motivul de urgenta a fost determinat de faptul ca procedura de licitatie deschisa initiata prin anuntul de participare participare CN1027337 la data de 31.12.2020, nu a fost inca finalizata, ca urmare a contestatiilor si a plangerilor depuse, care au generat o decalare a termenului de depunere oferte din 08.02.2021 pana la data de 14.06.2021. Avand in vedere ca contractul in vigoare expira la data de 23.06.2021 si fiind evident faptul ca procedura initiata nu se va finaliza pana la aceasta data, Municipiul Oradea va fi in situatia in care nu va putea asigura prestarea activitatii de dezinsecţie, , deratizare si tratamente fitosanitare in Oradea.

2. Evidentiaza faptul ca sunt incidente prevederile:
- Art 104 alin 1 lit c din Legea 98/2016
- Art 32 alin 2 lit c) din Directiva 24/2014
- Articolului 2d Absența efectelor - Directiva 89/665/CEE
- Art 58^1 alin 1 lit a din Legea 101/2016
- Art. 14 din HG 907/2016

 

Fișiere - ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA EX-ANTE Nr. 281717/28.05.2021 La procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare In baza art 104 alin 1 litera C din Legea 98/2016 coroborat cu Articolul 2d Absența efectelor - Directiva 89/665/CEE si cu art 32 din Directiva 24/2016. corespunzator anuntului de intentie Nr. PI001968 din SICAP Autoritatea contractanta Municipiul Oradea in baza art 104 alin 1 lit c din Legea 98/2016 deruleaza procedura de negociere fara publicare prealab

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator