Trimite unui prieten

Anunt de transparenta - Organizare evenimente culturale (cod CPV 79952100-3) cu ocazia Zilei Mondiale Art Nouveau în anul 2022 în cadrul proiectului „Întărirea identității culturale pornind de la patrimoniul comun Art Nouveau în Regiunea Dunării” - acronim Art Nouveau 2, din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Dunărea

Joi , 21 Aprilie 2022, 17:43

Exportă PDF - Anunt de transparenta - Organizare evenimente culturale (cod CPV 79952100-3) cu ocazia Zilei Mondiale Art Nouveau în anul 2022 în cadrul proiectului  „Întărirea identității culturale pornind de la patrimoniul comun Art Nouveau în Regiunea Dunării” - acronim Art Nouveau 2, din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Dunărea Tipărește pagina - Anunt de transparenta - Organizare evenimente culturale (cod CPV 79952100-3) cu ocazia Zilei Mondiale Art Nouveau în anul 2022 în cadrul proiectului  „Întărirea identității culturale pornind de la patrimoniul comun Art Nouveau în Regiunea Dunării” - acronim Art Nouveau 2, din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Dunărea Trimite unui prieten - Anunt de transparenta - Organizare evenimente culturale (cod CPV 79952100-3) cu ocazia Zilei Mondiale Art Nouveau în anul 2022 în cadrul proiectului  „Întărirea identității culturale pornind de la patrimoniul comun Art Nouveau în Regiunea Dunării” - acronim Art Nouveau 2, din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Dunărea

 

Nr inregistrare: 163055/21.04.2022

Aprobat primar

Florin Birta

 

                                                                                                                                                                                                 

ANUNT DE TRANSPARENTA

 

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE avand ca obiect achizitia achizitia serviciului de organizare evenimente culturale (cod CPV 79952100-3) cu ocazia Zilei Mondiale Art Nouveau în anul 2022 în cadrul proiectului  „Întărirea identității culturale pornind de la patrimoniul comun Art Nouveau în Regiunea Dunării" - acronim Art Nouveau 2, din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Dunărea.  

 

1.    Denumirea autoritatii contractante: Municipiul Oradea

2.     Numărul de identificare al autoritatii contractante: 4230487

3.    Adresa autoritatii contractante: str Piata Unirii nr 1, Oradea, jud. Bihor

4.    Codul NUTS al locului principal de prestare: RO111

5.    Adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante: mirabela.catana@oradea.ro 

6.    Scurtă descriere a contractului: organizare evenimente culturale (cod CPV 79952100-3) cu ocazia Zilei Mondiale Art Nouveau în anul 2022 în cadrul proiectului  „Întărirea identității culturale pornind de la patrimoniul comun Art Nouveau în Regiunea Dunării" - acronim Art Nouveau 2, din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Dunărea.

7.     Valoarea totală estimată a contractului: 255.530 lei fara TVA

8.    Sursa de finanţare: 85% FEDR, 13% Bugetul de Stat, 2% buget propriu

Este cuprins in Bugetul local al municipiului Oradea - la Anexa 3 cap. III  - URBANISM, pozitia 12

9.     Codurile CPV: 79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale

10.  Termenul pentru prestarea serviciilor : 60 de zile calendaristice.

11.   Durata contractului:  60 de zile calendaristice

12.   Condițiile de participare:

-     Contractul de achiziție publică NU este rezervat unor ateliere protejate

-     Executarea serviciului NU este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative;

-     Solicitarile de clarificari pot fi facute pana in a 4 zi de dinainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in a treia zi de dinainte de data limita de depunere a ofertelor

13.  Descrierea principalelor caracteristici ale procedurii de atribuire care urmează să fie aplicată (Instructiuni privind garantiile solicitate, Instructiuni privind oferta, Instructiuni privind criteriul de atribuire, Instructiuni privind evaluarea ofertelor, Reguli de evitare a conflictului de interese, Stabilirea ofertei castigatoare, Instructiuni privind notificarea rezultatului procedurii,Instructiuni privind anularea procedurii de atribuire, Instructiuni privind semnarea contractului de achizitie publica, Instructiuni privind semnarea contractuui de achizitie, Instructiuni privind procedura de remedii ) se regasesc in documentul „Instructiuni pentru ofertanti" atasat prezentului anunt de transparenta.

14.  Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor:02.05.2022 ora 11:00

15.  Data stabilita pentru deschiderea ofertelor: 02.05.20229 ora 14:00

 

Deschidere ofertelor va avea loc in Sala Mica nr.117 etaj 1 din cladirea Primariei Municipiului Oradea.

16.  Note generale:

Nota 1:  NU se accepta oferte alternative la oferta de baza

Nota 2:  NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Nota 3: Se solicita:

1.prezentarea tuturor documentelor solicitate in documentatie pana la data limita de depunere a ofertelor ;

2. Prezentarea documentelor astfel incat ele sa furnizeze toate informatiile solicitate prin documentatia de atribuire - In caz contrar autoritatea contractanta  isi rezerva dreptul de a respinge oferta in cauza, fara solicitare de clarificari.

Nota  4: Prezenta achizitie se deruleaza conform Instructiunilor pentru ofertanti atasate anuntului de transparenta

Nota 5: Formularele, caietul de sarcini si contractul tip sunt atasate anuntului de transparenta, pe site-ul www.oradea.ro

Nota 6: Prezenta achizitie se va derula prin site-ul www.oradea.ro. si prin e-mail: mirabela.catana@oradea.ro  Astfel, atasat invitatiei vor fi postate, fiind considerate astfel comunicate celor interesati, documente precum : raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari la documentatia de atribuire; Contractul incheiat cu ofertantul declarant castigator.

 

 

 

 


Se vor asigura minim 3 zile lucratoare de la data publicarii invitatiei.

 

 

Fișiere - Anunt de transparenta - Organizare evenimente culturale (cod CPV 79952100-3) cu ocazia Zilei Mondiale Art Nouveau în anul 2022 în cadrul proiectului „Întărirea identității culturale pornind de la patrimoniul comun Art Nouveau în Regiunea Dunării” - acronim Art Nouveau 2, din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Dunărea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator