Trimite unui prieten

Anunt inchiriere locuinte

Marti , 13 Iunie 2023, 14:24

Exportă PDF - Anunt inchiriere locuinte Tipărește pagina - Anunt inchiriere locuinte Trimite unui prieten - Anunt inchiriere locuinte

Municipiul Oradea
organizeaza licitatie publica - Sesiunea a III - a

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact:
Municipiul Oradea, Cod fiscal: RO 35372589, cu sediul in mun. Oradea, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor, tel: 0259/437.000; fax: 0259/436.276; e-mail: primarie@oradea.ro.
2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat:
- 15 imobile cu destinatia de locuinta, situate in Oradea, gestionate de Municipiul Oradea prin Directia Patrimoniu Imobiliar, astfel:
1. Imobil in suprafata de 25,20 mp, identificat prin CF 159343-C1-U7, str. Cuza Vodă nr. 47, ap. 5;
2. Imobil in suprafata de 34,70 mp, identificat prin CF 189128-C1-U4, str. Ștefan Simion nr. 20, ap. 4;
3. Imobil in suprafata de 114,80 mp, identificat prin CF 153179-C1-U20, str. Mihail Kogălniceanu nr. 46, ap. 5;
4. Imobil in suprafata de 52,70 mp, identificat prin CF 190584-C1-U6, str. Tudor Vladimirescu nr. 68, ap. 3;
5. Imobil in suprafata de 24,10 mp, identificat prin CF 202253-C1-U4, str. Tudor Vladimirescu nr. 36, ap. 4;
6. Imobil in suprafata de 35,00 mp, identificat prin CF 169092-C1-U5, str. Mihai Eminescu nr. 68, ap. 2;
7. Imobil in suprafata de 39,60 mp, identificat prin CF 161232-C1-U5, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 4;
8. Imobil in suprafata de 42,80 mp, identificat prin CF 164200-C1-U8, str. Plevnei nr. 12, ap. 10;
9. Imobil in suprafata de 55,80 mp, identificat prin CF 2066, str. Mioriței nr. 5, ap. 4;
10. Imobil in suprafata de 18,00 mp, identificat prin CF 181764, str. Moreni nr. 2, et. 4, ap. 63;
11. Imobil in suprafata de 45,38 mp, identificat prin CF 156724, str. Octavian Goga nr. 4B, et. 4, ap. 42;
12. Imobil in suprafata de 31,93 mp, identificat prin CF 156724, str. Octavian Goga nr. 4B, et. 3, ap. 32;
13. Imobil in suprafata de 48,82 mp, identificat prin CF 151542-C2-U25, str. Ștefan cel Mare nr. 134 bl. B39, et. 5, ap. 31;
14. Imobil in suprafata de 67,83 mp, identificat prin CF 158855, str. Libertății nr. 10, ap. 2;
15. Imobil in suprafata de 26,10 mp, identificat prin CF 943, str. Mihail Kogălniceanu nr. 12, ap. 6; si
- 1 imobil cu destinatia de boxa, situat in Oradea, gestionat de Municipiul Oradea prin Directia Patrimoniu Imobiliar, in suprafata de 36,20 mp, identificat prin CF 155305-C1-U11, str. Iuliu Maniu nr. 50;
Inchirierea se face conform caietului de sarcini, HCL Oradea nr. 81 din 31.01.2023, HCL Oradea nr. 82 din 31.01.2023, HCL Oradea nr. 217 din 30.03.2023, HCL Oradea nr. 402 din 25.05.2023 si in baza OUG nr. 57 din 03.07.2019.
3. Informatii privind documentatia de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:
La cerere de la sediul institutiei, Serviciul Locuinte, Spatii Comerciale sau se poate consulta site-ul www.oradea.ro, sectiunea - licitatii.
3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autoritatii contractante de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:
Se poate obtine de la Serviciul Locuinte, Spatii Comerciale, oradea Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor.
3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei:
Daca se ridica de la sediul institutiei: 40 lei/exemplar, ce se achita numerar la casieria institutiei sau se poate descarca gratuit de pe site-ul www.oradea.ro.
3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 26.06.2023 ora 9:00
4. Informatii privind ofertele:
4.1. Data-limita de depunere a ofertelor:
04.07.2023, ora 11:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Municipiul Oradea, Oradea Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor, parter, ghiseul 1.
4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:
Se depun intr-un singur exemplar.
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:
07.07.2023, ora 9:00, Municipiul Oradea, Oradea Piata Unirii nr. 1 jud. Bihor, cam. 201, etaj II.
6. Instanta competenta in solutionarea eventualelor litigii si termenele pentru sesizarea instantei:
Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian nr. 10, jud. Bihor.
tel. 0259-414.896, fax. 0359-432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro
7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii:
12.06.2023.

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator