Trimite unui prieten

Inchiriere teren pentru amplasare 2 terase T14 și T15, in suprafata de 74,5 mp situate in Piata Unirii, pe domeniul public al Municipiului Oradea

Joi , 20 Mai 2021, 10:13

Exportă PDF - Inchiriere teren pentru amplasare 2 terase T14 și T15, in suprafata de 74,5 mp situate in Piata Unirii, pe domeniul  public al Municipiului Oradea Tipărește pagina - Inchiriere teren pentru amplasare 2 terase T14 și T15, in suprafata de 74,5 mp situate in Piata Unirii, pe domeniul  public al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - Inchiriere teren pentru amplasare 2 terase T14 și T15, in suprafata de 74,5 mp situate in Piata Unirii, pe domeniul  public al Municipiului Oradea

 

Primaria Municipiului Oradea

organizează licitație publica cu plic inchis

 

1.  Informatii privind autoritatea contractuala :

     Primaria Municipiului Oradea, cu sediul în  mun. Oradea - 410100, Piata Unirii nr.1, jud. Bihor, Cod fiscal: RO 35372589, tel:0259/408.812; 0259/437.000, +223; fax:0259/436.276; e-mail: primarie@oradea.ro, e-mail persoana de contact: spatrimoniu@oradea.ro.

2. Informatii privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunurilor care urmeaza sa fie inchiriate, conform OUG nr.57 din 03.07.2019 si HCL nr.45 din 28.01.2020.

      Inchiriere teren pentru amplasare 2 terase T14 și T15, in suprafata de 74,5 mp situate in Piata Unirii, pe domeniul  public al Municipiului Oradea.

      3.  Informatii privind documentatia de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele pot intra in posesia documentatiei:

La cerere de la sediul institutiei, Serviciul Terenuri sau se poate consulta site-ul www.oradea.ro, sectiunea - licitatii.

3.2. Denumirea si adresa serviciului din cadrul autoritatii de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:

Se poate obtine de la Serviciul Terenuri din cadrul Primariei Municipiului Oradea,  Piata Unirii  nr. 1 jud. Bihor.

3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire:

Daca se ridică de la sediul institutiei, 40 lei / exemplar, ce se achită la caserie sau se poate lista de pe site gratuit.

3.4. Data limită pentru solicitare clarificari: 24.05.2021 ora 13.00.

4.  Informatii privind ofertele:

     4.1. Data limita de depunere a ofertelor:

     26.05.2021, ora 10.00.

     4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

     Primaria Municipiului Oradea, Piata Unirii  nr. 1, jud. Bihor, parter, ghiseele 1-2.

     4.3. Numarul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

      Se depun într-un singur exemplar în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

5.  Data si locul la care se va desfasura sedinta de deschidere a ofertelor:

     27.05.2021 ora 10.00, Primaria Municipiului Oradea, Piata Unirii nr. 1 jud. Bihor, sala de ședință    D.P.I., etaj 2.

6.  Instanța competentă în soluționarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei:

     Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr.10, cod 410033,  tel. 0259-414.896, fax. 0359-432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro

7.  Data transmiterii anunțului de licitatie catre institutiile abilitate, în vederea publicării:

     19.05.2021.

 

 

 

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator