Trimite unui prieten

Municipiul Oradea organizeaza licitatie publica – Sesiunea a I - a

Miercuri , 8 Februarie 2023, 8:39

Exportă PDF - Municipiul Oradea  organizeaza licitatie publica – Sesiunea a I - a Tipărește pagina - Municipiul Oradea  organizeaza licitatie publica – Sesiunea a I - a Trimite unui prieten - Municipiul Oradea  organizeaza licitatie publica – Sesiunea a I - a

Municipiul Oradea
organizeaza licitatie publica - Sesiunea a I - a

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact:
Municipiul Oradea, Cod fiscal: RO 35372589, cu sediul in mun. Oradea, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor, tel: 0259/437.000; fax: 0259/436.276; e-mail: primarie@oradea.ro.
2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat:
- 23 imobile cu destinatia de locuinta, apartinand domeniului privat al Municipiului Oradea, astfel:
1. Imobil in suprafata de 18,00 mp, identificat prin CF 181764, str. Moreni nr. 2, et. 1, ap. 15;
2. Imobil in suprafata de 19,20 mp, identificat prin CF 181764, str. Moreni nr. 2, et. 1, ap. 16;
3. Imobil in suprafata de 18,25 mp, identificat prin CF 181764, str. Moreni nr. 2, et. 3, ap. 48;
4. Imobil in suprafata de 25,20 mp, identificat prin CF 159343-C1-U7, str. Cuza Voda nr.47, ap.5;
5. Imobil in suprafata de 56,00 mp, identificat prin CF 210462-C1-U22, str. Piata 1 Decembrie nr. 9, et. 3, ap. 32;
6. Imobil in suprafata de 33,30 mp, identificat prin CF 182558-C1-U39, str. Piata Unirii nr. 2-4, et. 4, ap. 25;
7. Imobil in suprafata de 32,40 mp, identificat prin CF 151355-C1-U16, str. Cuza Voda nr. 30, ap. 8;
8. Imobil in suprafata de 30,49 mp, identificat prin CF 150573, str. Constantin Tanase nr. 2, ap.4;
9. Imobil in suprafata de 33,50 mp, identificat prin CF 153723, str. Tudor Vladimirescu nr. 17, ap. 4;
10. Imobil in suprafata de 22,70 mp, identificat prin CF 188678, str. Bradului nr. 19, ap. 4;
11. Imobil in suprafata de 38,82 mp, identificat prin CF 160231, str. Atelierelor nr. 13, bl. 1, et. 3, ap. 32;
12. Imobil in suprafata de 31,93 mp, identificat prin CF 156724, str. Octavian Goga nr. 4B, et. 1, ap. 12;
13. Imobil in suprafata de 31,93 mp, identificat prin CF 156724, str. Octavian Goga nr. 4B, et. 2, ap. 23;
14. Imobil in suprafata de 42,70 mp, identificat prin CF 152500, str. Tudor Vladimirescu nr. 29, ap. 4;
15. Imobil in suprafata de 46,20 mp, identificat prin CF 210462-C1-U23, str. Piata 1 Decembrie nr. 9, et. 3, ap. 31;
16. Imobil in suprafata de 53,20 mp, identificat prin CF 160920-C1-U5, str. Cuza Voda nr.41, ap.5;
17. Imobil in suprafata de 34,70 mp, identificat prin CF 189128-C1-U4, str. Simion Stefan nr. 20, ap. 4;
18. Imobil in suprafata de 49,63 mp, identificat prin CF 154836 - C1- U17, str. Milcovului, nr. 22, bl. PB 51, ap. 2;
19. Imobil in suprafata de 85,30 mp, identificat prin CF 166562-C1-U6, str. Redutei nr. 1, ap. 2;
20. Imobil in suprafata de 55,87 mp, identificat prin CF 158129, str. Bradului nr. 27, ap. 11;
21. Imobil in suprafata de 68,15 mp, identificat prin CF 158485-C1-U17, str. Alexandru Cazaban nr. 20, bl. P39, et. 4, ap. 18;
22. Imobil in suprafata de 94,70 mp, identificat prin CF 189128, str. Simion Stefan nr. 20, ap. 3;
23. Imobil in suprafata de 75,90 mp, identificat prin CF 154227, str. Primariei nr. 17, ap. 6;
- 3 imobile cu destinatia de boxa, apartinand domeniului privat al Municipiului Oradea, astfel:
1. Imobil in suprafata de 36,20 mp, identificat prin CF 155305-C1-U11, str. Iuliu Maniu nr. 50;
2. Imobil in suprafata de 39,70 mp, identificat prin CF 156274-C1-U10, str. Episcop Roman Ciorogariu nr. 27,
3. Imobil in suprafata de 36,80 mp, identificat prin CF 152726, str. Duiliu Zamfirescu nr. 8,
- 1 imobil cu destinatia de garaj, apartinand domeniului privat al Municipiului Oradea, in suprafata de 16,00 mp, identificat prin CF 153371, str. Sovata nr. 89, bl. Q9.
Inchirierea se face conform caietului de sarcini, HCL nr. 81 din 31.01.2023, HCL nr. 82 din 31.01.2023 si in baza OUG nr. 57 din 03.07.2019.
3. Informatii privind documentatia de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:
La cerere de la sediul institutiei, Serviciul Locuinte, Spatii Comerciale sau se poate consulta site-ul www.oradea.ro, sectiunea - licitatii.
3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autoritatii contractante de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:
Se poate obtine de la Serviciul Locuinte, Spatii Comerciale, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor.
3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei:
Daca se ridica de la sediul institutiei: 40 lei/exemplar, ce se achita numerar la casieria institutiei sau se poate descarca gratuit de pe site-ul www.oradea.ro.
3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.02.2023 ora 9:00
4. Informatii privind ofertele:
4.1. Data-limita de depunere a ofertelor:
01.03.2023, ora 11:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Municipiul Oradea, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor, parter, ghiseele 1-2.
4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:
Se depun intr-un singur exemplar.
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:
03.03.2023, ora 9:00, Municipiul Oradea, Piata Unirii nr. 1 jud. Bihor, cam. 201, etaj II.
6. Instanta competenta in solutionarea eventualelor litigii si termenele pentru sesizarea instantei:
Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian nr. 10, jud. Bihor.
tel. 0259-414.896, fax. 0359-432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro
7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii:
08.02.2023.

Serviciul 112
Digital Oradea
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator