Licitaţii

 

Programul anual al Achizitiilor Publice al Municipiului Oradea pentru anul 2019

poate fi consultat accesand site-ul www.e-licitatie.ro - sectiunea "Planuri de achizitii"

 

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2021 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2019 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2018 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2017 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2016 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2015 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2014 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2013 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2011 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 PMO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 AIO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 ASCO

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 POLITIA LOCALA

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 CENTRUL DE INGRIJIRE DE ZI

 

Link-uri către paginile de anunțuri de participare (invitații) la achiziții ale companiilor de interes local

 

Administratia Sociala Comunitara Oradea

Politia Locala

Administrația Imobiliară Oradea

Compania de Apă

Electrocentrale Oradea

Termoficare Oradea

Oradea Transport Local

Administraţia Domeniului Public

SPITALE

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie

Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu

 

S-a publicat anunt de participare simplificat nr. SCN1099446 din 31.12.2021

S-a publicat anunt de participare simplificat nr. SCN1099446 din 31.12.2021 cu privire la: Prestarea serviciilor de urmarire speciala a lucrarilor realizate prin proiectul "Descongestionarea Traficului rutier si imbunatatirea mobilitatii(...)

S-a publicat anunt de participare nr. CN 1037747 din 18.12.2021

S-a publicat anunt de participare nr. CN 1037747 din 18.12.2021 cu privire la: Executie lucrari de: Lot 1 „Reabilitare fațade la imobilul situat in Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea, str. Bradului, nr.27" Lot 2(...)

S-a publicat anunt de participare nr. CN 1037542 din 12.12.2021

S-a publicat anunt de participare nr. CN 1037542 din 12.12.2021 cu privire la: Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea(...)

Inchiriere teren pentru amplasare 13 terase - T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15 in suprafata totala de 935 mp situate in Piata Unirii, pe domeniul public al Municipiului Oradea

Primaria Municipiului Oradea organizeaza licitatie publica cu plic inchis 1) Informatii privind autoritatea: Primaria Municipiului Oradea, cu sediul în mun. Oradea - 410100, P-ta. Unirii nr. 1 jud. Bihor, Cod fiscal: RO 35372589,(...)

Inchirierea a 10 spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta/spatii comerciale proprietate privata a municipiului Oradea si in administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, in suprafata totala de 1997,53 mp

Primaria Municipiului Oradea organizeaza licitatie publica cu oferta in plic 1. Informatii privind autoritatea contractanta: Primaria Municipiului Oradea, cu sediul in mun. Oradea - 410100, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor, Cod fiscal: RO(...)

Inchirierea a 36 de imobile cu destinatia de locuinta, proprietate privata a municipiului Oradea si in administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, in suprafata totala de 1644,20 mp

Primaria Municipiului Oradea organizeaza licitatie publica - Sesiunea a VII - a 1. Informatii privind autoritatea contractanta: Primaria Municipiului Oradea, cu sediul in mun. Oradea - 410100, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor, Cod fiscal:(...)

Concesionare teren - în suprafață de 947 mp - înscris în CF 32038 - Oradea, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Bethlen Gabor, în vederea construirii unei case de locuit

Primăria Municipiului Oradea organizează licitație publică cu plic închis 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale(...)

ACHIZITIE A UNUI IMOBIL CU DESTINATIA DE UNITATE DE INVATAMANT PRESCOLAR – CRESA

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA ANUNȚĂ INTENTIA DE ACHIZITIE A UNUI IMOBIL CU DESTINATIA DE UNITATE DE INVATAMANT PRESCOLAR - CRESA 1. Informatii privind autoritatea contractanta: MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul administrativ in mun. Oradea,(...)

S-a publicat anunt de participare nr. CN1035443 din 06.10.2021

S-a publicat anunt de participare nr. CN1035443 din 06.10.2021 cu privire la: Acord cadru pentru:"Servicii de amenajare a spațiilor verzi în unitațile de învățământ, respectiv bazele sportive și imobilele aflate(...)

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator