Trimite unui prieten

Stingatoare si truse sanitare - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

Vineri , 15 Ianuarie 2016, 9:50

Exportă PDF - Stingatoare si truse sanitare - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tipărește pagina - Stingatoare si truse sanitare - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Trimite unui prieten - Stingatoare si truse sanitare - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

 

                                                     INVITATIE DE PARTICIPARE 

 

            Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă a contractului de achiziţie publică privind „stingatoare si truse sanitare"

 

Produsele livrate vor fi insotite de certificate de garantie cu valabilitate de minim 24 luni.

1.Categoria de produse: - stingator tip P6                                                                                49 buc.

                                          - stingator tip SM6                                                                             2 buc.

                                          - stingator tip G2                                                                                3 buc.

                                          - stingator tip G5                                                                                2 buc.

                                          - stingator auto                                                                                   10 buc.

                                          - trusa sanitara auto                                                                            8 buc.

                                          - trusa sanitara de prim ajutor                                                            6 buc.

2. Codul de clasificare CPV35111300-8 - Extinctoare 

                                                   33141623-3 - Truse de prim ajutor

3. Valoarea  estimata a achizitiei: 7430 lei fara tva adica 1.637,24 euro fara tva.

Perioada de valabilitate a ofertelor:

              -60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor

Termenul de plata

              -30 de zile de la receptia produsului.

Obiectivul  achizitiei  directe: incheierea unui contract de achizitie publica

Durata contractului: contractul de  furnizare se va finaliza in maxim 15 zile de la data semnarii acestuia.

 

 Documente de calificare solicitate:

 - Se vor prezenta urmatoarele documente :

1. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta

2. Declaratia de eligibilitate

3. Declaratia privind neancadrarea la prev. art.181 din OUG 34/2006

4. Declaratia privind neincadrarea in art. 69^1OUG34/2006

5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura

6.Propunerea tehnică - ce va consta într-un comentariu articol cu articol al conţinutului caietului de sarcini. Se acepta doar produse omologate conform legilor in vigoare.

7.Propunere financiara: se va prezenta in conformitate cu Formularul de Oferta(formularul 5) atasat prezentei invitatii. Pretul din Formularul de Oferta va fi exprimat in Lei fara TVA, este ferm, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului sau la finele acestuia.

                            ● Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza

                            ● Nu se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise

                            ● Nu se accepta completarea documentelor lipsa, ulterior deschiderii ofertelor

    Ofertele cu o documentatie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile

    Oferta va fi facuta pentru intreg lotul ( toate produsele ). Nu vor fi acceptate ofertele incomplete.

  

 

Modul de intocmire a ofertei

          Documentele de calificare impreuna cu propunerea financiara se intocmesc intr-un exemplar si se introduc fiecare in plicuri separate marcate corespunzator. Cele 2 plicuri se introduc intr-un plic exterior, inchis netransparent.

     Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

1. denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta (Oferta privind achizitia directa de „stingatoare si truse sanitare")

2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa

3. precum si inscriptia : A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE   21.01.2016   ora 10:00

   Plicului exterior i se vor atasa scrisoarea de inaintare (Formular atasat 2B)

   Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut dintre ofertele declarate admisibile ( oferta totala )

   Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante : Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea Str. Republicii nr.37 Oradea cam 46 (secretariat) persoana de contact - Marzac Marian 0259.434406/110

    Data limita  pentru depunerea oferta  21.01.2016  ora  09:30

   Deschiderea ofertelor: va avea loc in data de 21.01.2016 ora 10:00 la adresa mai sus mentionata, camera 33 a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea.

    Autoritatea contractanta va delibera tinand cont de : pretul cel mai mic pentru toate produsele ofertate (intreaga cantitate).

                 Contractul tip, poate fi ridicat de persoanele interesate, de la sediul autoritatii contractante, str. Republicii nr.37 Oradea cam. 34 zilnic intre orele 8 si 14.

               Persoana de contact pentru caietul de sarcini ing. Corbu Florina, tel 0259.434406/110

   

SEF SAPCA                                                                                                                                                   Intocmit                                                                                           Ec. Iurcov Bogdan                                                                                                                                       Ing Marzac Marian

 

 

Fișiere - Stingatoare si truse sanitare - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator