Trimite unui prieten

Vanzare 2 parcele teren

Joi , 21 Aprilie 2022, 0:00

Exportă PDF - Vanzare 2 parcele teren Tipărește pagina - Vanzare 2 parcele teren Trimite unui prieten - Vanzare 2 parcele teren

Primaria Municipiului Oradea
organizeaza licitatie cu plic inchis
1. Informatii privind autoritatea contractuala :
Primaria Municipiului Oradea, cu sediul în mun. Oradea - 410100, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor, Cod fiscal: RO 35372589, tel:0259/408.812; 0259/437.000, +223; fax:0259/436.276; e-mail: primarie@ oradea. ro, e-mail persoana de contact: spatrimoniu@oradea.ro.
2. Informatii privind obiectul procedurii de licitatie, in special descrierea si identificarea bunurilor care urmeaza sa fie vandute, conform OUG nr.57 din 03.07.2019, HCL 63 din 27.01.2022 șiHCL 299 din 31.03.2022: Vanzare 2 parcele de teren apartinand domeniului privat al Municipiului Oradea, cu suprafețe de 765 mp si 6833 mp, inscrise in CF nr.209538-Oradea si CF nr. 201215-Oradea.
3. Informatii privind documentatia de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea prin care persoanele pot intra in posesia documentatiei:
La cerere de la sediul institutiei, Serviciul Relatii cu Publicul, ghiseul 2 sau se poate consulta site-ul www.oradea.ro, sectiunea - licitatii.
3.2. Denumirea si adresa serviciului din cadrul vanzatorului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:
Se poate obtine de la Serviciul Relatii cu Publicul, ghiseul 2 din cadrul Primariei Municipiului Oradea, Piata Unirii nr. 1 jud. Bihor.
3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire:
Daca se ridica de la sediul institutiei, 40 lei / exemplar, ce se achita numerar sau cu cardul la caserie sau se poate descarca de pe site-ul www.oradea.ro, gratuit.
3.4. Data limita pentru solicitare clarificari: 02.05.2022 ora 10:00.
4. Informatii privind ofertele:
4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 12.05.2022, ora 10:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primaria Municipiului Oradea, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor, parter, ghiseele 1-2.
4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:
Se depun intr-un singur exemplar, intr-un plic sigilat format A4.
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor cu documentele de calificare: 12.05.2022 ora 13:00, Primaria Municipiului Oradea, Piata Unirii nr. 1 jud. Bihor, sala de sedinta DPI, etaj 2.
6. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr.10, cod 410033, tel. 0259-414.896, fax. 0359-432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro.
7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii:
19.04.2022.

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator