Trimite unui prieten

A N U N T

Miercuri , 13 Martie 2019, 8:22

Exportă PDF - A N U N T Tipărește pagina - A N U N T Trimite unui prieten - A N U N T

 

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ  - Construire hala logistica si imprejmuire teren,

in zona str.Calea Borsului,  generat de imobilul identificat cu nr.cad.170711 - Oradea

 

                Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal privind construirea unei hale logistica si imprejmuire teren.

                Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Ardelean Ovidiu, proprietar al terenului identificat cu nr.cad170711, se va studia : Subzona din UTR UEi delimitata de  UTR UEt - la sud, UTR Et - la est, drumul faptic existent in partea de nord a parcelei care a generat PUZ-ul si drumul faptic existent in extremitatea vestica a drumului de acces identificat cu nr.cad.192942.

                Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime):

    POTmaxim = 60,0%;   -  CUTmaxim = 1,2         

  - Regim de inaltime: max.(1-3S)+P+4E cu Hmaxim  la cornisa: 21,0m;

   Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor, zonelor verzi compacte

  - Se va studia dezvoltarea retelei stradale in zona supusa urbanizarii astfel incat sa se asigure acces direct din drumuri publice, la parcelele/incintele create si se vor delimita zonele verzi de aliniament in proportie de 10% din suprafata totala .

  - Se va studia extinderea retelelor de utilitati(alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) in zona supusa urbanizarii;

  - Se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor propuse, pe parcela/in incinta;

  Capacităţile de transport admise:

  - autoturisme si autovehicole de mare tonaj (TIR);

  Acorduri/Avizespecifice ale organismelor central şi/sau teritoriale pentru P.U.Z.

  - avizele si acordurile necesare vor fi specificate in certificatul de urbanism pentru  elaborare P.U.Z. 

   Conditii si recomandari:

  - PUZ-ul de urbanizare va trata suprafata stabilita prin  prezentul aviz  de oportunitate si va detalia toate aspectele cuprinse in Regulamentul Local de  Urbanism aprobat cu HCL nr.501/2016 si reglementarile specifice pentru UTR UEi aprobate prin HCL nr.836/2017; Documentatia de urbanism poate stabili o etapizare a procesului de urbanizare cu conditia ca pentru fiecare etapă sa se elaboreze un nou PUZ cu respectarea PUZ-ului de urbanizare;

  - Terenul destinat retelei stradale si zonelor verzi se va trece din domeniul privat in domeniul public al municipiului Oradea cu destinatia de drum public, respectiv zona verde,

  -  Se va avea in vedere profilul transversal al drumurilor din zonele industriale, care nu poate fi mai mic de 14,0m.

Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 "Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta" si RLU-Cap.2 si Cap.3.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 14.03.2019 - 20.03.2019, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

                Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  alina.cadar@oradea.ro.

                Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 21.03.2019 - 25.03.2019.

 

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator