Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ - Construire locuinte insiruite str.Apateului, nr.cad.4587/4, 4587/5, 4587/6 - Oradea

Miercuri , 19 Septembrie 2018, 9:16

Exportă PDF - A N U N T  privind elaborare PUZ - Construire locuinte insiruite  str.Apateului, nr.cad.4587/4, 4587/5, 4587/6 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind elaborare PUZ - Construire locuinte insiruite  str.Apateului, nr.cad.4587/4, 4587/5, 4587/6 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind elaborare PUZ - Construire locuinte insiruite  str.Apateului, nr.cad.4587/4, 4587/5, 4587/6 - Oradea

 

A N U N T

privind elaborare PUZ - Construire locuinte insiruite

str.Apateului, nr.cad.4587/4, 4587/5, 4587/6 - Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru construire locuinte insiruite generat de terenul identificat cu nr. cad.4587/4, 4587/5, 4587/6,  in suprafata de 1976,0mp situat in zona str. Apateului.

Planul urbanistic este elaborate de catre SC DAM TURISM SRL - arh.Covacescu Raluca, la initiative beneficiarului SC PRIETENI CONSTRUCT SRL prin Soltan Ioan.

Reglementari urbanistice pentru  zona studiata:

    - UTR: Liu cu locuinte insiruite si dotari cu acces public;

    - regim de construire: deschis;

    - funcţiuni predominante: locuire; Pot fi acceptate functiuni complementare locuirii in conditiile descrise in RLU aferent PUG;

    - H max: 8,0m la cornisa, respectiv 12,0m la coama;

    - POT max = 35,0%;     - CUT max = 0,9;

    - retragerea minimă faţă de aliniament: 6,0m de la aliniamentul drumului privat de acces;

    - retrageri minime faţă de limitele laterale extreme: 3,0m;

    - retrageri minime faţă de limitele posterioare: 6,0m;

    - circulaţii şi accese: Accesul la terenul studiat se va realia indirect din  str.Apateului pe drumul privat identificat cu nr.cad.4587/1 prevazut cu zona de intoarcere; Nu se propun alte strazi noi;

    - echipare tehnico-edilitară: prin bransare la retelele edilitare existente in zona;

    - Se propune parcelarea terenului care a generat PUZ-ul in 8 loturi destinate amplasarii de locuinte insiruite si un lot destinat amenajarii unui spatiu verde de folosinta comuna (in cota de 10,0% din suprafata terenului care a generat PUZ-ul;

    - suprafata minima lot: 200,0mp; front minim: 8,0m;

    - regim de inaltime: P+E/M;

    - se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit in incinta sau incorporat in cladire;

   - Zona verde de folosintacomuna (S=202,0mp) se va amenaja prin grija si pe cheltuiala investitorului si va ramane in proprietate privata, intretinerea acesteia revenind deasemenea in sarcina investitorului;

  - Accesul la parcele se va realiza indirect din str.Apateului pe drumul privat (identificat cu nr.cad.4587/1), cu profil transversal de 7,0m prevazut cu zona de intoarcere, asupra caruia investitorul detine cota parte. 

 In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 20.09 - 14.10.2018 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primarieimunicipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor (( luni - joi: 8:30-18:00, vineri 8:30 - 15:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Elaborari planuri urbanistice;

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Ciente Camelia,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 15.10 - 29.10.2018 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ - Construire locuinte insiruite str.Apateului, nr.cad.4587/4, 4587/5, 4587/6 - Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator