Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ - Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.564/2008 - reconfigurare parcelar, str. Marin Sorescu, nr.cad.189760, 15478, Oradea

Miercuri , 16 Noiembrie 2022, 9:20

Exportă PDF - A N U N T  privind elaborare PUZ - Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.564/2008 - reconfigurare parcelar, str. Marin Sorescu, nr.cad.189760, 15478, Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind elaborare PUZ - Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.564/2008 - reconfigurare parcelar, str. Marin Sorescu, nr.cad.189760, 15478, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind elaborare PUZ - Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.564/2008 - reconfigurare parcelar, str. Marin Sorescu, nr.cad.189760, 15478, Oradea

 

A N U N T

privind elaborare PUZ - Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.564/2008 - reconfigurare parcelar, str. Marin Sorescu, nr.cad.189760, 15478, Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal in vederea modificarii PUZ-ului aprobat cu HCL nr.564/2008 - reconfigurare parcelar, str. Marin Sorescu, nr.cad.189760, 15478, Oradea.

            Zona de studiu a PUZ-ului: aria studiata prin PUZ aprobat cu HCL nr.564/2008; Terenul care a generat PUZ-ul este identificat cu nr.cad.15478, 189760, (S = 1570,0 mp).

     Planul urbanistic este elaborat de catre arh.RUR Gavrilas Adela, la initiativa beneficiarului Matiut Dorel.

- Prevederi din PUZ, R.L.U. aprobate anterior (PUZ aprobat cu HCL nr. 564/2008):

    - UTR ULiu; (terenul a fost studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr. 564/2008 care a produs efecte juridice);

    - regim de construire: deschis;

    - funcţiuni predominante: locuinte individuale si functiuni complementare (comert, servicii);

    - regim maxim de inaltime: S+P+E/M;

    - POT maxim = 35,0%;     - CUT max = 0,8;

    - retragerea faţă de aliniament: obligatoriou  4,5m de la aliniamentul străzilor de acces;

    - retrageri laterale: total 4,0m (minim 1,9m pe o latura);

     - retrageri spate: minim 9,0m;

- Prevederi P.U.Z modificator - R.L.U. propuse:

    - Se propun 2 subzone: una de locuinte individuale de tip UTR Liu si una de tip mixt (locuinte individuale si  functiuni complementare -  comert, servicii);

    - regim de construire: deschis;

    - funcţiuni predominante: locuinte individuale (maxim 2 unitati locative) si anexele acestora  - pentru subzona de locuinte si  functiuni de tip  mixt  (locuinte individuale,  servicii cu acces public,   comert,  turism);

    - H max: regim maxim de inaltime S+P+E+M/R; D+P+E/M;

    - POT maxim = 35,0%;     - CUT max = 0,9;

    - retragerea faţă de aliniament (pentru corpurile de caldire noi): minim 3,0m de la aliniamentul strazilor de acces;

    - retrageri minime faţă de mejdiile laterale: min 2,0m 

   - retagere fata de mejdia posterioara: min 6,0m

- circulaţii şi accese: Accesul la parcele  se va realiza din str.Alexandru Macedonski si  strazile constituite prin  PUZ aprobat ( str.Marin Soresci, str.Alecu Russo, str.Miron Ratiu si  drumul public identificat cu  nr.cad. 191337 constituit in etapa I de reglementare acces aprobate prin HCL nr.736/2007),

- echipare tehnico-edilitară: In present nu exista rerele de apa si canalizare pe strazile care asigura accesul la parcelele studiate prin PUZ  iar asigurarea apei se realizeaza din put forat iar calanlizarea  este rezolvata  in system individual cu  bazine vidanjabile;  Cea mai apropitata retea de apa si canalizare este pe str.Thomas Alva Edison (Parc industrial II) ; Parcelele se vor racorda la retelele de apa si canalizare dupa extinderea acestora;

- Fata de PUZ aprobat se propun urmatoarele modificari:

    - modificarea parcelarului in paretea nordica a amplasamentului  studiat, conform propunerii prezentate in plansa U.03;

    - adaptarea indicilor urbanistici reglementarilor specifice  UTR Liu: - POT maxim = 35,0%; - CUT max = 0,9;

    - modificarea zonelor de implantare (pentru cladirile noi); 

        - retragerea faţă de aliniament:  minim 3,0m;

        - retrageri minime faţă de mejdiile laterale: 2,0m ( exceptie corpurile de la frontul str.Alexandru Macedonski care se vor amplasa la o distanta minima de 3,0m fata de mejdiile laterale; 

        - retagere fata de mejdia posterioara:  minim 6,0m;

        - amplasarea anexelor se va realiza cu respectarea reglementarilor specifice UTR Liu;

        - se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit in incinta sau incorporate in cladire;

- Se propune reconfigurarea profilului transversal al str.Alexandru Macedonski  la 16,0m, conform propunerii prezentate in plansa U.03.

            In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 17.11.2022-13.12.2022 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

            Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publicul, la sediul Primariei Oradea.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 14.12.2022-30.12.2022 pe paginile de internet: www.oradea.ro.  

 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ - Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.564/2008 - reconfigurare parcelar, str. Marin Sorescu, nr.cad.189760, 15478, Oradea

Ziua sustenabilitatii
Refugiati
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator