Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ – Construire ansamblu rezidential de locuinte colective si servicii complementare, zona str.Onestilor – str.Chimiei, nr.cad.186477- Oradea

Joi , 14 Aprilie 2016, 14:22

Exportă PDF - A N U N T privind  elaborare PUZ – Construire ansamblu rezidential de locuinte colective si servicii complementare,  zona str.Onestilor – str.Chimiei, nr.cad.186477- Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind  elaborare PUZ – Construire ansamblu rezidential de locuinte colective si servicii complementare,  zona str.Onestilor – str.Chimiei, nr.cad.186477- Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind  elaborare PUZ – Construire ansamblu rezidential de locuinte colective si servicii complementare,  zona str.Onestilor – str.Chimiei, nr.cad.186477- Oradea

 

A N U N T

privind  elaborare PUZ - Construire ansamblu rezidential de locuinte colective

si servicii complementare,

 zona str.Onestilor - str.Chimiei, nr.cad.186477- Oradea

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru pe zona delimitata de str.Onestilor - la vest, str.Chimiei, str.Stefan Octavian Iosif, str.Sintezei, drumul privat ce desrveste magazinul Kaufland - la est, str.A.D.Xenopol - la sud. Scopul lucrarii este stabilirea  reglementarilor urbanistice pe zona studiata privind indicii de utilizare ai terenului (POT, CUT), regimul de inaltime, retragerea fata de aliniament si vecinatati, precum si amplasarea unor blocuri de locuinte colective pe terenul identificat cu nr.cad.186477;

            Planul urbanistic zonal a fost initiat de catre SC SINTEZA SA

            Se propune construirea unui ansamblu de locuinte colective, functiuni complementare si dotari de cartier compus din 14 blocuri (numar apartamente: 1582), conform proiectului nr.159/2015 intocmit de catre SC Music&Light SRL - arh.Lungu Mircea.

Reglementari pentru zona studiata;

- POT propus = 20,0%;  POT maxim = 40,0%;

- CUT propus = 2,5;    CUT maxim = 3,0;

- Regim de inaltime: St+P+10E - St+P+11E;

- Zona construibila este figurata in plansa U03.1: - Limita de implantare; minim 17,0m de la aliniamentul str.Onestilor   - retrageri fata de mejdii: minim 12,0m fata de mejdia nordica, minim 7,0m fata de mejdia estica, minim 15,0m fata de mejdia sudica;

- Amplasarea cladirilor pe parcela si organizarea incintei (alei de circulatie, parcaje, spatii verzi, locuri de joaca pentru copii..) se vor realiza conform propunerii prezentate in plansa U03.2:

- numar locuri parcare: 1598 (1280 la nivelul solului si 318 la subsol);

- zone verzi amenajate: minim 30,0%;

- In partea sudica a parcelei studiate este rezervata o zona destinata dotarilor de cartier care va fi mobilata ulterior;

Dezvoltarea retelei stradale:

- se propune modernizarea str.Onestilor la un profil transversal de 24,0m; de-a lungul str.Onestilor, se vor amenaja locuri de parcare publice;

  - prelungirea str.Stefan Octavian Iosif pana in str.Onestilor, la un profil transversal de 18,0m;

  - prelungirea str.Sintezei pana in str.Onestilor, la un profil transversal de 7,0m;

  - constituirea unui drum public cu profil transversal de 6,0m adiacent drumului privat ce deserveste magazinul Kaufland, care se va descarca in strada din nordul amplasamentului;

  - alei carosabile cu profil transversal de 6,0m care vor asigura accesul in incinta si care vor avea caracter public;    

- Prin grija beneficiarului, terenul necesar prelungirii strazilor si constituirii drumurilor de incinta se va ceda domeniului public si se va inregistra in CF cu destinatia de drum public, conform propunerii prezentate in plansa U05;

- Amenajarea incintei (alei carosabile si pietonale - inclusiv cele ce se vor ceda domeniului public, parcari, spatii verzi, locuri de joaca pentru copii..) se va realiza pe cheltuiala beneficiarului;

            In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 15.04.2016 - 10.05.2016, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Ghiseul Unic, in intervalul orar 12.00 - 15.30.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  camelia.ciente@oradea.ro  

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 11.05.2016-25.05.2016 pe pagina de internet: www.oradea.ro

 

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ – Construire ansamblu rezidential de locuinte colective si servicii complementare, zona str.Onestilor – str.Chimiei, nr.cad.186477- Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator