Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ – Reconversie functionala din zona R3a in zona R6 - Construire imobil locuinte colective – str.Mangaliei, nr.39, nr.cadastral 153396 - Oradea

Marti , 21 Iunie 2016, 14:53

Exportă PDF - A N U N T 	privind  elaborare PUZ – Reconversie functionala din zona R3a in zona R6  -	Construire imobil locuinte colective –  str.Mangaliei, nr.39, nr.cadastral 153396 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T 	privind  elaborare PUZ – Reconversie functionala din zona R3a in zona R6  -	Construire imobil locuinte colective –  str.Mangaliei, nr.39, nr.cadastral 153396 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T 	privind  elaborare PUZ – Reconversie functionala din zona R3a in zona R6  -	Construire imobil locuinte colective –  str.Mangaliei, nr.39, nr.cadastral 153396 - Oradea

 

A N U N T

            privind  elaborare PUZ - Reconversie functionala din zona R3a in zona R6

-       Construire imobil locuinte colective -

 str.Mangaliei, nr.39, nr.cadastral 153396 - Oradea

 

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru stabilirea reglementarilor urbanistice pe zona studiata,  in vederea - reconversiei functionalale din zona de locuinte unifamiliale sau bifamiliale de tip R3a in zona de locuinte multifamiliale de tip R6 si construire imobil de locuinte colective, conform proiectului nr.03/16 elaborat de arh.Maxim Alexandru (varianta 2);

            Planul urbanistic zonal este initiat de catre Luckacs Imre Robert.

- Aria supusa procesului de reconversie functionala este constituita din parcelele situate la frontul vestic al str.Mangaliei, pe tronsonul cuprins intre str.Barcaului si str.Meziadului, si partial pe frontul estic al acesteia;

1) Reglementari pentru zona de locuinte multifamiliale de tip R6;

   - regim maxim de inaltime: D+P+3E;

   - POT maxim = 45,0%; POT maxim = 55% pentru parcele de colt;

   - CUT maxim = 2,0;   CUT maxim = 3,0 pentru parcele de colt;

   - limita de implantare: la aliniamentul str.Mangaliei (pe frontul estic), respectiv 2,0m de la aliniamentul str.Mangaliei (pe frontul vestic);

   - retrageri fata de mejdiile laterale: cu respectarea prevederilor Codului Civil si OMS 119/2014 cu privire la insorire;

   - retragere spate: minim jumatate din inaltimea cladirii;

2) Reglementari pentru parcela care a generat PUZ-ul:

   - regim de inaltime: D+P+2E - D+P+3E; H max la strada: 11,80m;

   - nr.apartamente: maxim 9;

   - limita de implantare; 0,8m de la aliniamentul str.Mangaliei, cu un corp de cladire la aliniamentul str.Mangaliei (la nivelul etajelor superioare);

   - retrageri fata de mejdii: 0,90m fata de mejdia dreapta, min 2,25m fata de mejdia stanga, minim 7,2m fata de mejdia posterioara;

   - nr.locuri de parcare amenajate in incinta : 11; - spatii verzi amenajate: 20% din suprafata parcelei;

- Accesul in incinta se va realiza din str.Mangaliei prin gang de acces;

            In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 23.06 - 18.07.2016 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor (( luni - joi: 8:30-18:00, vineri 8:30 - 15:30).).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Elaborari planuri urbanistice;

            Persoanele responsabille cu informarea si consultarea publicului sunt d-na  Turbucz Maria si d-na Ciente Camelia,  consilieri in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 19.07- 02.08.2016 pe paginile de internet: www.oradea.ro.                 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ – Reconversie functionala din zona R3a in zona R6 - Construire imobil locuinte colective – str.Mangaliei, nr.39, nr.cadastral 153396 - Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator