Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale izolate S(D)+P+E(M), str.I.Pop Reteganul, nr.cad. 187893 - Oradea

Vineri , 12 Iunie 2015, 11:07

Exportă PDF - A N U N T privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale izolate S(D)+P+E(M), str.I.Pop Reteganul, nr.cad. 187893  - Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale izolate S(D)+P+E(M), str.I.Pop Reteganul, nr.cad. 187893  - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale izolate S(D)+P+E(M), str.I.Pop Reteganul, nr.cad. 187893  - Oradea

 

A N U N T privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale izolate S(D)+P+E(M), str.I.Pop Reteganul, nr.cad. 187893  - Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren si amplasare locuinte,  conform proiectului intocmit de catre arh. Sime Diana.    

 

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre d-na NICA MIHAELA, se propune parcelarea  terenului pentru amplasare locuinte unifamiliale izolate S(D)+P+E(M) si reglementare acces , identificat cu nr.cad. 187893 (in proprietatea beneficiarului), in 14 loturi: 11 loturi destinate amplasarii de locuinte unifamiliale izolate si 2 loturi cu functiuni mixte (locuinte si dotari complementare - comert, servicii de cartier) si 1 lot destinat amenajarii unei zone verzi de folosinta comuna, acesta fiind situat in extravilan si asupra caruia se instituie interdictie de construire, conform planselor de Reglementari urbanistice (U/3) aferenta PUZ.

Reglementarile pentru zona studiata:

-          Suprafata minima lot propus - 450,0mp;

-       POT maxim propus - 35,0%, CUT maxim propus - 0,90;

-       Regim maxim de inaltime: S(D)+P+E(M);

-       Mobilarea parcelelor se va realiza conform plansei U/3 aferenta proiectului nr.01/2015 intocmit de catre SC GISPRO SRL - arh.Sime Diana:

-       limita de implantare gard:  minim 6,0m din axul drumului public propus a se constitui,  respectiv minim 6,0m din axul str.Ioan Pop Reteganul (strada aflata in curs de prelungire pana in dreptul amplasamentului studiat);

-       limita de implantare cladiri: aliniament obligatoriu: 6,0m de la aliniamentul drumurilor publice de acces;

-       retrageri fata de mejdiile laterale: in total 6,0m (minim 4,0m pe o latura);

-       retragere spate: minim 6,0m; 

- Se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit;

- Spatii verzi: minim 40,0% din suprafata parcelei; 

- Pentru realizarea accesului la parcele se propune dezvoltarea retelei stradale astfel:

   - largirea str.Ioan Pop Reteganul la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor);

   - constituirea unui drum public cu profil transversal de 12,0m, care se va realiza etapizat, prin aportul beneficiarului PUZ-ului si a vecinului de mejdie (exista acord autentificat notarial nr.413/19.03.2015);

   - Terenul necesar dezvoltarii retelei stradale se va ceda domeniului public (conform propunerilor prezentate in plansa U/5) si se va inscrie in Cartea Funciara, cu destinatia de drum public, in favoarea Municipiului Oradea; In prima etapa, prin grija beneficiarului PUZ-ului se va constitui jumatate din drumul public nou propus, respectiv o latime de 6,0m, urmand ca cealalta jumatate sa se constituie ulterior, prin grija vecinului de mejdie;

 

 

 In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 15.06.2015 - 08.07.2015, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail:   maria.turbucz@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 09.07.2015 - 23.07.2015 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro .

 

                        Arhitect sef

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale izolate S(D)+P+E(M), str.I.Pop Reteganul, nr.cad. 187893 - Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator