Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte str.Cartier Podgoria, nr.cad.194237, 169083, 18826, nr.topo.2130/3, Oradea

Luni , 3 Septembrie 2018, 8:49

Exportă PDF - A N U N T  privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte  str.Cartier Podgoria, nr.cad.194237, 169083, 18826, nr.topo.2130/3, Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte  str.Cartier Podgoria, nr.cad.194237, 169083, 18826, nr.topo.2130/3, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte  str.Cartier Podgoria, nr.cad.194237, 169083, 18826, nr.topo.2130/3, Oradea

 

A N U N T

privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte

str.Cartier Podgoria, nr.cad.194237, 169083, 18826, nr.topo.2130/3, Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren in vederea dezvoltarii unei zone rezidentiale;

 Zona de studiu a PUZ-ului este aria reprezentata de parcelele identificate cu nr.cad. 194237, 169083, 18826 si nr.topo 2130/3, cu propunere de organizare a circulatiei in zona, pana la parcelele identificate cu nr.cad. 167608 si 165646;

          Planul urbanistic este elaborat de catre arh.Szotak Barna, la initiativa beneficiarului  Cocis Ioan Mircea;

Reglementari urbanistice propuse:

    - funcţiuni predominante: locuire ;

    - H max = max. trei nivele supraterane cu Hmax. 10,5m;

    - POT max = 35%;

    - CUT max = 0,9;

          Parcele create vor fi dispuse in doua zone: zona situata adiacent ramurii vestice a str. Cartier Podgoria, respectiv zona situata adiacent ramurii nordice a str. Cartier Podgoria;

a)  Zona vestica este compusa din 6 parcele cu suprafata de min.455,0mp si front de min.19,5m,  cu un drum public cu profil de 9,0m zona, care asigura accesul din str.Cartier Podgoria;

   - limita de implantare a cladirilor: retragere de min.4,0m de la aliniamentul drumului de acces, respectiv 6,0m fata de aliniamentul strazii Cartier Podgoria;

   - retrageri: min.5,0m fata de mejdia posterioara, min.2,0m fata de fiecare mejdie laterala;

  b) Zona situata adiacent ramurii nordice a str. Cartier Podgoria contine 29 de parcele cu suprafata intre 510,0mp si 1080,0mp si cu front de min.16,5m, deservite de un drum public cu profil transversal de 12,0m;

   - limita de implantare: min. 6,0m fata de aliniamentul drumului de acces, respectiv 4,0m fata de aliniamentul strazii Cartier Podgoria;

   - retrageri: retrageri laterale in total 6,0m cu min.2,0m pe o latura, iar fata de mejdia posterioara min.6,0m pentru parcelele cu suprafata de mai mica de 700,0mp si min. 9,0m pentru parcelele cu suprafete mai mari de 700,0mp;

  - pe fiecare parcela se vor asigura locurile de parcare si zonele verzi aferente locuirii, potrivit reglementarilor specifice zonei;

     Reteaua stradala din zona va contine doua drumuri cu profil transversal de 9,0m, respectiv de 12,0m, fiecare avand zona de intoarecere.Intr-o etapa viitoare strada cu profil de 9,0m poate fi prelungita pana la strada nou creata cu profil de 12,0m, iar aceasta va putea continua, daca dezvoltarea zonei o va impune,  pana la drumul compus din parcelele identificate cu nr.cad.167608 si 165646;

- terenul destinat realizarii celor doua strazi se va transfera din domeniul privat in domeniul public al municipiului Oradea;

            In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 04.09.2018 - 28.09.2018  publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar ( luni - miercuri 11:00- 15.30, vineri 11:00 - 15:30.).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Ciente Camelia,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 01.10.2018 -15.10.2018 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

 

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte str.Cartier Podgoria, nr.cad.194237, 169083, 18826, nr.topo.2130/3, Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator