Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ Urbanizare (Masterplan) - Dezvoltarea unei zone de activitati economice teriare; Construire centru procesare alune zona str.Ciheiului, nr.cad.198221, 198222, 178646, 178645, 187029 -Oradea

Vineri , 26 Ianuarie 2018, 15:06

Exportă PDF - A N U N T  privind elaborare PUZ Urbanizare (Masterplan) - Dezvoltarea unei zone de activitati economice teriare; Construire centru procesare alune zona str.Ciheiului, nr.cad.198221, 198222, 178646, 178645, 187029 -Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind elaborare PUZ Urbanizare (Masterplan) - Dezvoltarea unei zone de activitati economice teriare; Construire centru procesare alune zona str.Ciheiului, nr.cad.198221, 198222, 178646, 178645, 187029 -Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind elaborare PUZ Urbanizare (Masterplan) - Dezvoltarea unei zone de activitati economice teriare; Construire centru procesare alune zona str.Ciheiului, nr.cad.198221, 198222, 178646, 178645, 187029 -Oradea

 

 

A N U N T

 

privind elaborare PUZ  Urbanizare (Masterplan) -  Dezvoltarea unei zone de  activitati economice teriare; Construire centru procesare alune

zona str.Ciheiului, nr.cad.198221, 198222, 178646, 178645, 187029 -Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui masterplan si  plan urbanistic zonal de urbanizare pentru un teritoriu situat in zona str.Ciheiului,  in vederea creerii conditiilor de dezvoltare a unor activitati economice tertiare  conform proiectului intocmit de catre arh.Szasz Paul  specialist cu drept de semnatura RUR;

       Planul urbanistic zonal este initiat de catre SC ART DECOR SRL;

  Prevederi cuprinse in masterplan/ P.U.Z. - R.L.U. propuse:

- Documentatia de urbanism studiaza urbanizarea unitatii teritoriale de referinta ULiu situata intre UTR Et adiacenta str.Ciheiului si Paraul Adona, stabilindu-se:

  - extinderea zonei functionale Et;

  - etapizarea urbanizarii prin impartirea UTR-ului in 5 subzone ce vor fi studiate ulterior prin documentatii de urbanism de tip PUZ: Subzona 1 este studiata prin prezenta documentatie de urbanism;

    - stabilirea unor zone de folosinta comuna in cota fixa de minim 10,0% destinate amenajarii unor zone verzi;

    - constituirea unei retele de drumuri (cu profil transversal de 12 m) care va deservi intreaga zona si care se va racorda la reteaua stradala a municipiului prin intermediul str.Ciheiuli, retea ce va fi formata din 4 strazi noi:

       - un drum public perpendicular pe str.Ciheiului (strada 1) pe traseul drumului pietruit existent, care va traversa zona studiata pe directia est-vest;

       - un alt drum public paralel cu str.Ciheiului (strada 2) ce se va deschide din bucla de acces la pasajul peste str.Ogorului, va traversa  zona de studiu pe directia nord-sud, fiind prevazut la capat cu o zona de intoarcere;

       - un drum public (strada 3)  intre strada 1 si bucla de acces la pasajul peste str.Ogorului;

       - un drum public ce se va deschide din din bucla de acces la pasajul peste str.Ogoruluisi va traversa Paraul Adona catre zona rezidentiala din partea vestica a zonei studiate;

Reglementari pentru subzona 1 (care a generat PUZ-ul):

   - Functiuni conform RLU aferent PUG corespunzatoare UTR Et;

   - POT max: POT maxim = 40% (parcelele comune), POT maxim = 50% (parcelele de colt);

   - CUT max: CUT maxim = 2,2 (parcelele comune), CUT maxim = 2,8 (parcelele de colt);

- Pe parcela care a generat PUZ-ul se va construi o cladire cu destinatia centru de procesare alune, in regim de inaltime P+E, amplasata conform propunerii prezentate in plansa U09;

- In incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunii, conform RLU aferent PUG (anexa 2);

- In vederea aprobarii documentatiei de catre Consiliul Local se va prezenta situatia juridica a drumului de pamant ce asigura accesul la parcela care a generat PUZ-ul;

- Se solicita aviz ABA Crisuri;

 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 29.01.2018 - 22.02.2018 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor din PUZ,  la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( luni - miercuri: 8:30-15:30, vineri 8:30 - 15:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

 

Persoana  responsabilla cu informarea si consultarea publicului este d-na  Ciente Camelia, consilier, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 23.02. - 09.03.2018 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

 

                                       Arhitect sef

                                    Antonina Buruiana


 

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ Urbanizare (Masterplan) - Dezvoltarea unei zone de activitati economice teriare; Construire centru procesare alune zona str.Ciheiului, nr.cad.198221, 198222, 178646, 178645, 187029 -Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator