Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ Urbanizare - Zona de locuinte si dotari; Construire casa si imprejmuire teren; Generat de terenul cu nr.cad.199070, str.Piatra Craiului, Oradea

Vineri , 4 Mai 2018, 14:52

Exportă PDF - A N U N T privind elaborare PUZ  Urbanizare - Zona de locuinte si dotari;  Construire casa si imprejmuire teren;  Generat de terenul cu nr.cad.199070, str.Piatra Craiului, Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborare PUZ  Urbanizare - Zona de locuinte si dotari;  Construire casa si imprejmuire teren;  Generat de terenul cu nr.cad.199070, str.Piatra Craiului, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborare PUZ  Urbanizare - Zona de locuinte si dotari;  Construire casa si imprejmuire teren;  Generat de terenul cu nr.cad.199070, str.Piatra Craiului, Oradea

 

A N U N T

 

privind elaborare PUZ  Urbanizare - Zona de locuinte si dotari;

Construire casa si imprejmuire teren;

Generat de terenul cu nr.cad.199070, str.Piatra Craiului, Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal de urbanizare pentru construire de locuinte si dotari, zona str. Piatra Craiului; Construire casa si imprejmuire, str. Piatra Craiului, nr.cad.199070, Oradea,  avand ca zona de studiu Zona delimitata de:  str.Piatra Craiului - la nord, UTR Lil - la vest, UTR Vp - la est si limita de intravilan - la sud;

        Planul urbanistic zonal este initiat de SZELL GABRIELA  si elaborat de SC Pannon Proiect SRL - arh.Czirjak Levente, specialist cu drept de semnatura RUR;

 

  Prevederi cuprinse in P.U.Z.urbanizare - R.L.U. propuse:

- Documentatia de urbanism studiaza urbanizarea UTR ULiu din zona str.Piatra Craiului, stabilindu-se:

- reglementarile urbanistice pe parcelele cuprinse in zona de studiu a PUZ-ului;

- constituirea unor suprafete de teren aferente obiectivelor de utilitate publica, reprezentand  zone verzi de folosinta comuna in cota de minim 10,0% din suprafata totala a terenului studiat (care se vor amenaja pe terenul apartinand Municipiului Oradea) si dotărilor publice (servicii, spaţii publice, învăţământ, sănătate, locuinţe sociale, etc.), conform plansei U09;

- se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor in incinta conform anexei 2 din RLU aferent PUG;

- Se propune largirea str.Piatra Craiului la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor); Terenul necesar largirii strazii va trece din proprietate privata in domeniul public, in mod etapizat, conform propunerii prezentate in plansa U05;

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

    - UTR:  Zona de locuinte cu functiuni complementare si dotari cu acces public;

    - regim de construire: deschis;

    - funcţiuni predominante: locuire, servicii cu acces public, dotari de interes public;

    - H max: trei niveluri supraterane - trei niveluri supraterane: - S+P+1+M/R, D+P+E;

    - POT max = 35,0%;     - CUT max = 0,9;

    - retragerea minimă faţă de aliniament: 6,0m (obligatoriu) de la aliniamentul str.Piatra Craiului;

    - retrageri minime faţă de limitele laterale: 3,0m;

    - retrageri minime faţă de limitele posterioare: 6,0m;

    - circulaţii şi accese: Accesul la terenul studiat se realizeaza pe str.Piatra Craiului; Nu se propun alte strazi noi;

    - echipare tehnico-edilitară: prin bransare la retelele edilitare existente in zona;

   In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 07.05.2018 - 31.05.2018 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor din PUZ,  la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( luni - miercuri: 8:30-15:30, vineri 8:30 - 15:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

 

Persoana  responsabilla cu informarea si consultarea publicului este d-na  Ciente Camelia, consilier, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 01.06.2018 - 15.06.2018 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

 

                                       Arhitect sef

                                    Adriana Lipoveanu 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ Urbanizare - Zona de locuinte si dotari; Construire casa si imprejmuire teren; Generat de terenul cu nr.cad.199070, str.Piatra Craiului, Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator