Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuinte individuale si functiuni complementare, str.Plantelor,nr.cad.152140,152141-Oradea

Luni , 9 Octombrie 2017, 14:29

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuinte individuale si functiuni complementare, str.Plantelor,nr.cad.152140,152141-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuinte individuale si functiuni complementare, str.Plantelor,nr.cad.152140,152141-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuinte individuale si functiuni complementare, str.Plantelor,nr.cad.152140,152141-Oradea

 

A N U N T

privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuinte individuale

si functiuni complementare, str.Plantelor, nr.cad.152140,152141-Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru a studia conditiile de parcelare a  zonei formate din parcelele identificate cu nr.cad. 152140 si 152141 in vederea definirii unor parcele destinate amplasarii de  locuinte individuale si functiuni complementare locuirii.

Prin planul urbanistic zonal initiat de SC AMANET DISTRICT IFN SRL, se studiaza conditiile de parcelare a amplasamentului compus din parcelele identificate cu nr.cad. 152140 si 152141,  definindu-se  functiunile, dezvoltarea retelei stradale, aliniamentele impuse, regimul de inaltime maxim si retragerile cladirilor, gradul de ocupare, profilele transversale ale cailor de acces, circulatia si regimul juridic al terenurilor in zona cuprinsa intre str. Plantelor si zonele reglementate prin documentatiile de urbanism aprobate prin HCL 707/2004, 883/2005 si 557/2006, in corelare cu alte documentatii de urbanism aprobate si respectand reglementarile specifice pentru UTR Liu.

-       Se propune delimitarea a 20 de loturi  douazeci de loturi destinate construirii si o parcela cu destinatie de drum public de acces la parcelele create;

-       Loturile 1,2,19 si 20, avand suprafata min.350,0mp, situate adiacent strazii Plantelor au functiune mixta(locuire si servicii de proximitate, servicii profesionale sau manufacturiere);

-       Loturile 3÷18 sunt destinate amplasarii de constructii cu destinatia locuinte unifamiliale si semicolective cu maximum doua unitati locative, (Smin.390,0m)

-       Limita de implantare a cladirilor: retragere de 3,0m de la aliniament, respectiv retragere de min. 6,0m fata de mejdia posterioara a parcelelor;

-       Constructiile se vor amplasa astfel incat sa fie respectate retragerile laterale impuse pentru UTR Liu si reglementarile Codului Civil;

-       In incinta se vor amenaja zone verzi pe 40% din suprafata si se vor asigura spatii deparcare aferent fiecarei functiuni propuse, conform reglementarilor PUG-ului aprobat prin HCL 501/2016.

In zona studiata str. Plantelor va avea profil transversal de 12,0m, corelat cu documentatiile de urbanism aprobate prin HCL 707/2004 si 557/2006

Accesul la parcele se face din str. Plantelor, pe un drum public cu profil transversal de 9,0m.

Terenul destinat realizarii drumului se va trece din domeniul privat in domeniul public si se va

inscrie in CF ca drum public in favoarea Municipiului Oradea.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 29.05-22.06.2017, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Ghiseul Unic, in intervalul orar 11.00 - 15.30.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 23.06-7.07.2017 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

                                                                       Arhitect sef

                                                                  Antonina Buruiana

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuinte individuale si functiuni complementare, str.Plantelor,nr.cad.152140,152141-Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator