Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ - Construire cresa si gradinita in Parcul Industrial I - Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.690/2009 in zona str.Gheorghe Mardarescu, generat de nr.cad.193976- Oradea

Vineri , 18 Mai 2018, 12:55

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ - Construire cresa si gradinita in Parcul Industrial I - Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.690/2009  in zona str.Gheorghe Mardarescu, generat de  nr.cad.193976- Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ - Construire cresa si gradinita in Parcul Industrial I - Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.690/2009  in zona str.Gheorghe Mardarescu, generat de  nr.cad.193976- Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ - Construire cresa si gradinita in Parcul Industrial I - Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.690/2009  in zona str.Gheorghe Mardarescu, generat de  nr.cad.193976- Oradea

 

A N U N T

 

privind elaborarea PUZ - Construire cresa si gradinita in Parcul Industrial I - Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.690/2009

in zona str.Gheorghe Mardarescu, generat de  nr.cad.193976- Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui PUZ privind inserarea, in incinta Parcului Industrial I, a unei subzone de tip Is  in vederea construirii unui imobil cu destinatia gradinita si cresa. Documentatia de urbanism este elaborata de catre SC Tehnoproiect  SRL - arh.Szasz Paul, la initiativa Primariei Municipiului Oradea.

     Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

    - UTR:  Subzona de tip Is inserata in zona Ei;

    - regim de construire: deschis;

    - H max = 12,0m;

    - POT max = 60,0%;

    - CUT max = 1,5;

    Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse strict pe subzona Is

    - funcţiuni predominante:  funcţiuni de tip Is (de învăţământ şi cercetare, sănătate şi asistenţă socială, terţiare, financiar-bancare,  administrative, administrarea afacerilor);

    - retragerea minimă faţă de aliniament = 10,0m;

    - retrageri minime faţă de limitele laterale = 4,5m;

- In interiorul subzonei Is se propune construirea unui imobil cu destinatia cresa si gradinita, urmand ca, intr-o etapa ulterioara sa se dezvolte si alte activitati din sfera seviciilor admise, conform RLU aferent PUG corespunzatoare UTR Is;

- Mobilarea terenului studiat se va realiza conform propunerii prezentate in plansa 04/U;

- Cladirea cu destinatia cresa si gradinita se va amplasa retrasa la 10,0m de la aliniamentul str.Gheorghe Mardarescu, minim 4,5m fata de mejdia stanga; Pe suprafata de teren destinata functiunilor de invatamant POT propus = 25,0%; pentru restul terenului destinat altor tipuri de servicii, POT propus = 45,0%;

- In incinta se vor amenaja locuri de parcare si spatii verzi aferente functiunilor, conform RLU aferent PUG (anexa 2);

- la frontul strazii, pe mejdia posterioara  si partial pe mejdiile laterale se propun bariere verzi (zone de vegetatie cu latimea de 10,0m destinate separatiei intre functiunile industriale si cele de tip Is);

            In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 19.05.2018 - 12.06.2018 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-15:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Elaborari planuri urbanistice;

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Ciente Camelia si Dorina Milici  consilieri in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   camelia.ciente@oradea.ro , sau milici@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 13.06.2018 - 27.06.218 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

                                          Arhitect sef

                                    Adriana Lipoveanu

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ - Construire cresa si gradinita in Parcul Industrial I - Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.690/2009 in zona str.Gheorghe Mardarescu, generat de nr.cad.193976- Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator