Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ - Extindere cu un corp nou Universitatea Crestina Partium, str.Ep.Sulyok Istvan, nr.14-16 - Oradea

Joi , 29 Mai 2014, 11:55

Exportă PDF - A N U N T  privind elaborarea PUZ - Extindere cu un corp nou Universitatea Crestina Partium, str.Ep.Sulyok Istvan, nr.14-16 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind elaborarea PUZ - Extindere cu un corp nou Universitatea Crestina Partium, str.Ep.Sulyok Istvan, nr.14-16 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind elaborarea PUZ - Extindere cu un corp nou Universitatea Crestina Partium, str.Ep.Sulyok Istvan, nr.14-16 - Oradea

 

A N U N T  privind elaborarea PUZ - Extindere cu un corp nou Universitatea Crestina Partium, str.Ep.Sulyok Istvan, nr.14-16 - Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru extinderea Universitatii Crestine Partium cu un corp de cladire,  conform proiectului nr.317/2014 intocmit de catre SC Tehnoproiect  SRL - arh.Szasz Paul.

       Prin planul urbanistic zonal initiat de catre beneficiara UNIVERSITATEA CRESTINA PARTIUM, se studiaza zona delimitata de str.Sulyok Istvan, str.Simion Barnutiu, str.Primariei, respectiv str.Piata Rahovei.

            Parcela care a generat PUZ-ul este identificata cu nr.cad.178118 incris in CF nr.178118. Dezvoltarea propusa implica,  deasemenea, terenul identificat cu nr.topo.2813 inscris in CF nr.507 (conform contract decomodat nr.136/2014), cota parte din terenul identificat cu nr.topo.3090/2 si suprafata de 257,0mp (nr.topo.3090/3) propusa pentru concesionare

 

Reglementarile pentru zona studiata:

   - regim maxim de inaltime:S+P+2E+E3 retras la frontul stradal, respectiv S+P+E+M in adancime;

   - POT maxim = 60,0% pentru parcele comune, respectiv 75,0% pentru parcele de colt;

   - CUT maxim = 2,2 pentru parcele comune, 2,8 pentru parcele de colt;

   - limita de implantare :la aliniamentul strazilor cu pastrarea frontului construit;

   - Functiunile admise, pe zona studiata, sunt prezentate in RLU aferent PUZ;

   - Se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunii, in incinta, conform HGR 525/1996;

 

Reglementarile pentru incinta  care include parcela care  a generat PUZ-ul:

   - regim de inaltime: S+P+2E+E3 retras;

   - POT propus = 56,0%;   CUT propus = 1,8 (fara demisol);

   - limita de implantare; la aliniamentul str.Sulyok Istvan si str.Piata Rahovei;

   - retrageri fata de mejdii: in front continuu la str..Sulyok Istvan (pana pe mejdie);

- Accesul auto se va realiza din str.Primariei prin curtea universitatii; accesul pietonal se va realiza din str.Piata Rahovei, propusa a se transforma, pe viitor, in strada pietonala;

- In incinta se vor amenaja 34 locuri de parcare (13 subterane si 21 la nivelul solului).

 

            In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 30.05.2014 - 23.06.2014 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Elaborari planuri urbanistice;

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Ciente Camelia,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail:   cmuat@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 24.06.2014 -07.07.2014 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

 

 

                                    Arhitect sef

                                    Adriana Lipoveanu

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ - Extindere cu un corp nou Universitatea Crestina Partium, str.Ep.Sulyok Istvan, nr.14-16 - Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator