Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ modificator “Cartier Europa”,Oradea - Modificarea reglementarilor impuse prin PUD aprobat prin HCL 1146/2004

Joi , 6 August 2015, 8:44

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ modificator “Cartier Europa”,Oradea -  Modificarea reglementarilor impuse prin PUD aprobat prin HCL 1146/2004 Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ modificator “Cartier Europa”,Oradea -  Modificarea reglementarilor impuse prin PUD aprobat prin HCL 1146/2004 Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ modificator “Cartier Europa”,Oradea -  Modificarea reglementarilor impuse prin PUD aprobat prin HCL 1146/2004

 

A N U N T

privind elaborarea PUZ modificator "Cartier Europa",Oradea -

Modificarea reglementarilor impuse prin PUD aprobat prin HCL 1146/2004

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal modificator pentru modificarea reglementarilor impuse prin PUD aprobat prin HCL 1146/2004.

 

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre CARTIERUL EUROPA reprezentat prin SZANTO-TORJA SAMUEL, se propune modificarea reglementarilor impuse prin PUD aprobat prin HCL 1146/2004, pentru Cartierul de locuinte Europa, cu privire la modul de utilizare a terenului, indicii urbanistici, posibilitatile de extindere a cladirilor, functiuni compatibile admise, imprejmuiri, conform proiectului intocmit de catre SC PANNON PROIECT SRL - arh. Czirjak J.Levente, conform planselor U/7, U/8, U/9, U/10 aferenta PUZ.

Noile reglemenatari propuse sunt urmatoarele:

- POTmaxim = 40,0%, respectiv CUT maxim = 0,8, pentru parcelele cu suprafata mai mica de 350,0mp;

- POTmaxim = 35,0%, respectiv CUT maxim = 0,7  pentru parcelele cu suprafata mai mare de 350,0mp;

- Regimul de aliniere referitor la extinderi in regim de inaltime P (terase inchise sau deschise, windfanguri): 2,5m in fata, respectiv 3,0m in spate;

- Extinderile la nivel P+E se vor realiza doar cu respectarea aliniamentului principal si a indicilor urbanistici;

- Realizarea unor anexe de tip filigorie cu o suprafata la sol de maxim 16,0mp, in gradinile din spatele caselor, cu respectare Cod Civil

- Retrageri laterale: cu respectare Cod Civil;

- Imprejmuiri: garduri transparente (lemn sau metal) cu Hmaxim = 1,5m - la strada; garduri netransparente sau transparente cu Hmaxim = 2,0m - pe mejdiile laterale; garduri  din lemn cu Hmaxim = 2,5m, cu soclu de 0,5m (obligatoriu) - catre arterele de circulatie majora (str.Ogorului, str.Universitatii, str.Islazului);

- pentru loturile de colt, imprejmuirea la frontul stradal va fi tratata astfel: - garduri transparente (lemn sau metal) cu H = 1,5m - pe latura care include accesele (auto si pietonal); - garduri transparente sau opace cu H = 1,5m - pe cealalta latura;

- pe loturile de capat la locuintele insiruite se pot construi garaje care vor fi amplasate la frontul strazii si vor prelua H cornisa, H coama si panta acoperisului de la garajele existente autorizate;

- pentru extinderile de terase, panta acoperisului si materialul din care va fi realizata invelitoarea vor fi tratate unitar, conform memoriului tehnic aferent PUZ; Extinderile de terase se vor realiza din material vitrat;

- inchiderile de logii vor fi permise numai daca acestea se vor realiza din material vitrat, unitar pentru un corp de cladire;

- Functiuni permise: locuinte P+M, P+E; amenajare sediu firma, birouri si servicii de cartier care nu produc zgomot, trafic sau orice alt tip de discomfort, cu acordul vecinilor direct afectati; 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 06.08.2015 - 31.08.2015, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

 

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz si d-na Camelia Ciente,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   cmuat@oradea.ro           

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 01.09.2015 - 15.09.2015 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ modificator “Cartier Europa”,Oradea - Modificarea reglementarilor impuse prin PUD aprobat prin HCL 1146/2004

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator