Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Soarelui nr.cad. 174574 -Oradea

Vineri , 14 August 2015, 8:24

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Soarelui nr.cad. 174574 -Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Soarelui nr.cad. 174574 -Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Soarelui nr.cad. 174574 -Oradea

 

A N U N T

privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Soarelui nr.cad. 174574 -Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru stabilirea conditiilor de parcelare a unui teren in vederea construirii de locuinte individuale, in vecinatatea limitei de intravilan a municipiului, cu acces din str. Soarelui. Zona de studiu a planului urbanistic este compusa din parcela identificata cu nr. cad. 174574 situata partial in intravilan.

Prin planul urbanistic zonal initiat de dl. Czier Adam, se propune constituirea in zona aflata in intravilanul municipiului,  a cinci  parcele cu suprafete cuprinse intre 928,0 mp si 1.010,0 mp destinate construirii de locuinte individuale si un drum privat de acces din str. Soarelui. Suprafata de teren aflata in extravilan este de 4415,0mp si se constituie ca o noua parcela neconstruibila.

Constructiile cu destinatia locuinte vor respecta urmatoarele conditii urbanistice:

- regim de inaltime: max. S+P+E(M);

- limita de implantare a constructiilor pe parcelelecreate: 6,0m din aliniamentul str. Soarelui , respectiv 6,0m fata de limita drumului privat;

- retrageri: 12,0m fata de mejdia posterioara, in total 6,0m fata de mejdiile laterale cu min2,4m pe o latura;

- pe parcele se vor amenaja locuri de parcare min. un loc/unitate de locuit sau garaj integrat in cladire;

- accesul la parcele se asigura din str.Soarelui pe un drum privat cu profil transversal de 8,0m;  

- indici de utilizare ai terenului: POTmax 35,0%;  CUTmax 0,7 ;

- str. Soarelui a fost cadastrata recent asigurandu-se un profil transversal de 12,0m fara afectarea domeniului privat;

 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 17.08 - 10.09. 2015, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Serviciul Relatii cu publicul, in intervalul orar 11.00 - 15.30.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 1.09 - 25.09.2015 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Soarelui nr.cad. 174574 -Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator