Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, zona str.Prunilor, nr.cad.174233, 168816, 172321, 163688, 157802, 163948- Oradea

Vineri , 14 August 2015, 11:13

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, zona str.Prunilor, nr.cad.174233, 168816, 172321, 163688, 157802, 163948- Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, zona str.Prunilor, nr.cad.174233, 168816, 172321, 163688, 157802, 163948- Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, zona str.Prunilor, nr.cad.174233, 168816, 172321, 163688, 157802, 163948- Oradea

 

A N U N T

 

privind elaborarea PUZ - Parcelare teren

pentru amplasare locuinte individuale, zona str.Prunilor,

nr.cad.174233, 168816,  172321, 163688, 157802, 163948- Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren si amplasare locuinte,  conform proiectului intocmit de catre SC Gispro SRL - arh.Sime Diana.

       Prin planul urbanistic zonal initiat de catre beneficiarii: Albulescu Aurelia, Ungur Dorel, Panea Liviu, Jorda Alexandru, Kovacs Alexandru, Dobai Ioan, se propune parcelarea  terenului, identificat cu nr.cad. 174233, 168816,  172321, 163688, 157802, 163948 (in proprietatea beneficiarilori), astfel:

  -  o zona rezidentiala de locuinte individuale -13 loturi ;

  - un drum punlic ramificat cu profil transversal de 9,0m, care va continua pana la intersectia cu drumul situat in sud-vestul amplasamentului, identificat cu nr.topo.5705;

  - un drum privat cu profil transversal de 7,0m prevazut cu zona de intoarcere;

  - o suprafata de teren rezervata largirii str.Prunilor la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor);

conform plansei Reglementari urbanistice (plansa U/3) aferenta PUZ.

Reglementarile pentru zona studiata:

      - POT max propus = 35,0%;  CUT max propus = 0,6;

      - regim maxim de inaltime: S(D)+P+E(M);

      - limita de implantare gard:  minim 4,50m din axul drumului public de acces, respectiv minim 3,5m din axul drumului privat;

      - limita de implantare cladiri: 4,5m de la aliniamentul drumului public de acces, respectiv 3,0m de la aliniamentul drumului privat de acces ;

       - retrageri fata de mejdiile laterale: minim 2,0m;

       - retragere spate: minim 3,50m; 

 Pentru realizarea accesului la parcele se propune dezvoltarea retelei stradale asttfel:

      - largirea str.Prunilor la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor);

   - constituirea unui drum public ramificat cu profil transversal de 9,0m, care va continua pana la intersectia cu drumul situat in sud-vestul amplasamentului, identificat cu nr.topo.5705;

   - constituirea unui drum privat cu profil transversal de 7,0m prevazut cu zona de intoarcere;

      Terenul necesar reglementarii strazilor publice se va ceda domeniului public (conform propunerilor prezentate in plansa U/4) si se va inscrie in Cartea Funciara, cu destinatia de drum public, in favoarea Municipiului Oradea;

 

 

            In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 17.08 - 10.09.2015 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Elaborari planuri urbanistice;

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Ciente Camelia,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   cmuat@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 11.09.2015-25.09.2015 pe paginile de internet: www.oradea.ro

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, zona str.Prunilor, nr.cad.174233, 168816, 172321, 163688, 157802, 163948- Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator