Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ – PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte si reglementare strada Plugului, str. Plugului nr. cad. 18644-Oradea

Marti , 10 Ianuarie 2012, 10:32

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ – PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte si reglementare strada Plugului, str. Plugului nr. cad. 18644-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ – PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte si reglementare strada Plugului, str. Plugului nr. cad. 18644-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ – PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte si reglementare strada Plugului, str. Plugului nr. cad. 18644-Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren in vederea construirii de locuinte, avand ca zona de studiu parcela identificata cu nr. cad. 18644-Oradea situata pe str. Plugului .

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-na Nagy Beatrix, se propune constituirea a doua loturi destinate construirii de locuinte, avand suprafetele de 990 mp – parcela situata la frontul strazii Plugului, respectiv 4345 mp – parcela situata in conmtinuarea primei parcele si care are asigurat accesul spre str. Plugului printr-un drum pivat cu profil transversal de 5,0m. Documentatia de urbanism studiaza si conditiile de largire a strazii Plugului pe tronsonul cuprins intre str. Torentului si str. Cucului la profil transversal de 9,0m

 

Reglementarile urbanistice propuse prin planul urbanistic prevad:

- regim de inaltime al constructiilor pe cele doua parcele: S+P+E+M

- limita de implantare gard: 4,5m din axul str.Plugului, respectiv 2,5m din axul drumului privat de acces din str. Plugului;

- limita de implantare a constructiilor pe str. Plugului in zona studiata: 11,5m fata de axul strazii pe latura estica, respectiv 7,5m fata de axul strazii pe latura vestica. In cazul constructiilor ce urmeaza a fi amplasate pe cele doua parcele nou create, limita de implantare va fi: 7,5m din axul str. Plugului si 5,0m fata de limita drumului privat pentru constructia amplasata pe lotul situat la frontul strazii Plugului, respectiv 8,0m fata de limita posterioara a primei parcele pentru constructia amplasata pe parcela a doua;

- retragerile laterale respectiv fata de limita posterioara a parcelei vor respecta prevederile codului civil;

- pe fiecare parcela se va asigura minimum un loc de parcare;

- indici de utilizare ai terenului: POTmax. 35%, CUTmax. 0,5;

- terenul destinat largirii strazii Plugului la profil transversal de 9,0m, pe tronsonul cuprins intre str. Torentului si str. Cucului, se va ceda domeniului public si se va inscrie in CF ca drum public in favoarea municipiului Oradea

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 13.01-6.02.2012, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea –Ghiseul Unic, in intervalul orar destinat preluarii documentelor.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Avizari, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 7.02-21.02.2012 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ – PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte si reglementare strada Plugului, str. Plugului nr. cad. 18644-Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator