Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ – Reconversie functionala din zona functionala I3 in zona de locuinte, ansamblu rezidential si reglementare circulatie, str. Iancu de Hunedoara, nr.cad. 7227÷7229, 7232÷7240,16528, 16823 si 16825 -Oradea

Luni , 30 Iunie 2014, 15:07

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ – Reconversie functionala din zona functionala I3 in zona de locuinte, ansamblu rezidential si reglementare circulatie, str. Iancu de Hunedoara, nr.cad. 7227÷7229, 7232÷7240,16528, 16823 si 16825 -Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ – Reconversie functionala din zona functionala I3 in zona de locuinte, ansamblu rezidential si reglementare circulatie, str. Iancu de Hunedoara, nr.cad. 7227÷7229, 7232÷7240,16528, 16823 si 16825 -Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ – Reconversie functionala din zona functionala I3 in zona de locuinte, ansamblu rezidential si reglementare circulatie, str. Iancu de Hunedoara, nr.cad. 7227÷7229, 7232÷7240,16528, 16823 si 16825 -Oradea

A N U N T
privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona functionala I3 in zona de locuinte, ansamblu rezidential si reglementare circulatie, str. Iancu de Hunedoara, nr.cad. 7227÷7229, 7232÷7240,16528, 16823 si 16825 -Oradea
Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru reglementarea dezvoltarii urbane in partea de sud - sud-est a municipiuluiOradea, in vederea realizarii unui ansamblu de locuinte colective si servicii si a unui sistem de circulatie auto cu fluenta adecvata.

Planul urbanistic zonal initiat de SC TYCHE DEVELOPMENT SRL, reprezentata de dl. Popovici Matei, se studiaza zona delimitata de str. Ogorului, str. Iancu de Hunedoara, str. Petei si triajul Garii de Est Oradea., propunandu-se reconversia functionala din zona destinata activitatilor industriale in zona zona de locuinte colective.
Reconversia functionala este solicitata ca urmare a intentiei initiatorului PUZ-ului de a dezvolta, pe parcelele cu nr. cad. 7227÷7229, 7232÷7240,16528, 16823 si 16825-Oradea, a unui ansamblu rezidential compus din cinci cladiri avand regim de inaltime max. S+P+8E si o cladire in regim de inaltime max. P+4E, realizandu-se aprox. 565 apartamente. Aferent functiunii propuse se vor asigura 565 locuri de parcare la subsolul cladirilor destinate locuirii , iar pentru cladirile cu destinatie de servicii se vor asigura 413 locuri de parcare la nivelul solului.
Trecerea de la zona rezidentiala generata de ansamblul de locuinte, la zona destinata activitatilor industriale si de servicii grele se face prin zone de servicii de interes public .
Accesul pana la ansamblul rezidential este asigurat din str. Iancu de Hunedoara pe un drum public cu profil transversal de 15,0m, iar circulatia in incinta se va realiza pe alei carosabile private.
Din suprafata totala a amplasamentului care a generat PUZ-ul, 51% este destinata amenajarii de spatii verzi, asigurandu-se un grad de utilizare a terenului caracterizat prin POTmax. 22% si CUTmax. 0,8.
In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 30.06 - 25.07.2014, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Serviciul Relatii cu publicul, in intervalul orar 11.00 - 15.30.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 25.07-8.08.2014, pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro
Arhitect sef
Adriana Lipoveanu

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ – Reconversie functionala din zona functionala I3 in zona de locuinte, ansamblu rezidential si reglementare circulatie, str. Iancu de Hunedoara, nr.cad. 7227÷7229, 7232÷7240,16528, 16823 si 16825 -Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator