Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ – Reconversie functionala din zona R4 in zona C2, construire showroom vanzare motoutilaje P+E si imprejmuire teren, str.Calea Clujului, nr.40 - Oradea

Vineri , 29 Mai 2015, 8:41

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ – Reconversie functionala din zona R4 in zona C2, construire showroom vanzare motoutilaje P+E si imprejmuire teren, str.Calea Clujului, nr.40 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ – Reconversie functionala din zona R4 in zona C2, construire showroom vanzare motoutilaje P+E si imprejmuire teren, str.Calea Clujului, nr.40 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ – Reconversie functionala din zona R4 in zona C2, construire showroom vanzare motoutilaje P+E si imprejmuire teren, str.Calea Clujului, nr.40 - Oradea

 

A N U N T

privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona R4 in zona C2, construire showroom vanzare motoutilaje P+E si imprejmuire teren, str.Calea Clujului, nr.40 - Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru „Reconversie functionala din zona R4 in zona C2, construire showroom vanzare motoutilaje P+E si imprejmuire teren, str.Calea Clujului, nr.40 - Oradea", conform proiectului intocmit de catre SC POLIART SRL - arh. Tivadar I. Daniel.         

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre SC RAMON & CO SRL, se propune reconversie functionala din zona R4 in zona C2, construire showroom vanzare motoutilaje P+E si imprejmuire teren, str.Calea Clujului, nr.40 - Oradea conform proiectului intocmit de catre arh. Tivadar I. Daniel, conform planselor de Reglementari urbanistice (03.U) aferenta PUZ.

- Reglementari pentru zona studiata prin PUZ:

   - regim maxim de inaltime: P+3E+M;   H maxim la cornisa: 15,0m;

   - POT maxim = 65,0%;     - CUT maxim = 2,0;

   - limita de implantare: la aliniamentul str.Calea Clujului; 

   - retrageri fata de mejdii: cu respectare Cod Civil si a distantelor minime necesare interventiilor in caz de incendiu;

   - Functiuni admise: spatii comerciale en - detail, servicii, locuinte unifamiliale, locuinte colective cu parter comercial, locuinte de serviciu, sedii firme neproducatoare de zgomot si care nu necesita acces trafic greu;

    - asigurare locuri de parcare conform HGR 525/1996 actualizata;

    - spatii verzi: minim 20% din suprafata parcelei;

2) Construire showroom vanzare motoutilaje si imprejmuire pe parcela care a generat PUZ-ul (nr.cad.161950);

- Reglementari pentru parcela care a generat PUZ-ul:

   - regim de inaltime: P+E;

   - POT propus = 45,0%;  CUT propus = 0,75;

   - limita de implantare: la aliniamentul str.Calea Clujului;

   - retrageri fata de mejdii: pe mejdia dreapta, retrasa la minim 3,7m fata de mejdia stanga;

   - nr.locuri de parcare: 6;     - spatii verzi amenajate: 24,0% din suprafata parcelei;

- Parcelele situate in zona functionala I2c, din vecinatatea perimetrului cetatii nu vor fi supuse reconversiei functionale, acestea fiind cuprinse in zona de studiu a PUZ-ului aprobat prin HCL 168/2010. Pe aceasta zona este interzisa orice dezvoltare; pentru constructiile existente pot fi autorizate doar lucrari de desfiintare, in vederea asanarii zonei sau dezvoltarii unor proiecte de amenajare (publice sau private).

 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 29.05.2015 - 22.06.2015, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

 

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail:   maria.turbucz@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 23.06.2015 - 07.07.2015 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ – Reconversie functionala din zona R4 in zona C2, construire showroom vanzare motoutilaje P+E si imprejmuire teren, str.Calea Clujului, nr.40 - Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator