Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ -Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Colinelor, nr.152-Oradea

Vineri , 1 Februarie 2013, 14:12

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ -Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Colinelor, nr.152-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ -Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Colinelor, nr.152-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ -Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Colinelor, nr.152-Oradea

 

A N U N T privind elaborarea PUZ -Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Colinelor, nr.152-Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren si amplasare locuinte, conform proiectului intocmit de catre SC Chris'Art SRL - arh. Antonina Buruiana.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre beneficiara SC EURO MAX INVESTMENT SRL, se propune parcelarea terenului, identificat cu nr.cad.158570 (in proprietatea beneficiarei), in 7 loturi destinate amplasarii de locuinte, conform plansei 5U aferenta PUZ.

Reglementarile pentru zona studiata:

- POT maxim propus = 35,0%; - CUT maxim propus = 0,7;

- Regim de inaltime:S(D)+P+E;

- Limita de implantare gard: minim 6,0m din axul strazilor de acces (str.Colinelor, respectiv str.Raspantiilor);

- Limita de implantare cladiri: minim 12,0m din axul strazilor de acces (str.Colinelor, respectiv str.Raspantiilor);

- Retrageri laterale: cu respectare Cod Civil, minim 2,0m fata de parcelele invecinate terenului studiat; - Retragere spate: minim 9,0m

- se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit;

Accesul la parcele se va realiza din str.Colinelor, respectiv str.Raspantiilor.

Se propune reglementarea profilului transversal al str.Colinelor si a str.Raspantiilor la 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarului). Terenul necesar largirii strazilor, se va ceda domeniului public si se va inregistra in Cartea Funciara cu destinatia de drum public.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 02.02.2013-26.02.2013, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail: camelia.ciente@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 27.02 - 13.03.2013 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

Arhitect sef

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ -Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Colinelor, nr.152-Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator