Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona A in zona C8, amplasare sediu firma, amenajare parcare si imprejmuire teren, str.Czaran Gyula, nr.cad. 171618-Oradea

Vineri , 16 Noiembrie 2012, 15:22

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona A in zona C8, amplasare sediu firma, amenajare parcare si imprejmuire teren, str.Czaran Gyula, nr.cad. 171618-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona A in zona C8, amplasare sediu firma, amenajare parcare si imprejmuire teren, str.Czaran Gyula, nr.cad. 171618-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona A in zona C8, amplasare sediu firma, amenajare parcare si imprejmuire teren, str.Czaran Gyula, nr.cad. 171618-Oradea

 

A N U N T privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona A in zona C8, amplasare sediu firma, amenajare parcare si imprejmuire teren, str.Czaran Gyula, nr.cad. 171618-Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru reconversie functionala, din zona A in zona C8, a terenurilor cuprinse intre str. Czaran Gyula, amplasamentul studiat prin PUZ aprobat prin HCL 747/2007, drumul secundar de acces la complexul comercial Oradea Shoping CitY si grupul de locuinte din zona agricola aferenta fermei pomicole, conform proiectului intocmit de catre SC Gispro SRL - arh. Diana Sime.

Prin planul urbanistic zonal initiat de SC SERGIDIA SRL, se propune reconversia functionala a zonei specificate mai sus conform plansei U/3 Reglementari si mobilarea parcelei identificata cu nr.cad. 171618 conform propunerilor prezentate in plansa U/5 aferenta PUZ.

Reglementarile pentru zona studiata:

- POT maxim propus = 60,0%; - CUT maxim propus = 1;

- Regim de inaltime: P+E;

- Intre zona de servicii si cea de locuinte se va amenaja o zona de protectie (perdea verde);

Reglementari pentru parcela care a generat PUZ -ul:

- POT propus = 13,6%; CUT propus = 0,21; Regim de inaltime:P+E;

- Limita de implantare: 9,0m de la aliniamentul str. Czaran Gyula;

- Retrageri laterale: 0,80m fata de mejdia dreapta, respectiv 7,30m fata de mejdia stanga;

- In incinta se vor amenaja 10 locuri de parcare pentru camioane si 3 locuri de parcare pentru autoturisme;

Restul parcelelor cuprinse in zona de studiu urmeaza a fi studiate prin documentatii de urbanism de tip PUD;

Accesul in zona se va realiza din str. Czaran Gyula, cu un profil de 12,0m.

 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 17.11.2012-11.12.2012, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail: camelia.ciente@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 12.12 - 27.12.2012 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

 

Arhitect sef

 

 

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona A in zona C8, amplasare sediu firma, amenajare parcare si imprejmuire teren, str.Czaran Gyula, nr.cad. 171618-Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator