Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala pe zona delimitata de str. Mestesugarilor - str. Artarilor - str. O.Densuseanu - str. Salcamilor- construire Spalatorie auto, str.Mestesugarilor, nr.114A, nr.cad. 173439 - Oradea

Miercuri , 6 Februarie 2013, 14:42

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala pe zona delimitata de str. Mestesugarilor - str. Artarilor - str. O.Densuseanu - str. Salcamilor- construire Spalatorie auto, str.Mestesugarilor, nr.114A, nr.cad. 173439 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala pe zona delimitata de str. Mestesugarilor - str. Artarilor - str. O.Densuseanu - str. Salcamilor- construire Spalatorie auto, str.Mestesugarilor, nr.114A, nr.cad. 173439 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala pe zona delimitata de str. Mestesugarilor - str. Artarilor - str. O.Densuseanu - str. Salcamilor- construire Spalatorie auto, str.Mestesugarilor, nr.114A, nr.cad. 173439 - Oradea

 

A N U N T privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala pe zona delimitata de str. Mestesugarilor - str. Artarilor - str. O.Densuseanu - str. Salcamilor- construire Spalatorie auto, str.Mestesugarilor, nr.114A, nr.cad. 173439 - Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru reconversia functionala a zonei delimitata de str. Mestesugarilor - str. Artarilor - str. O.Densuseanu - str. Salcamilor, din zona de tip R3a (destinata locuirii) in zona comerciala de tip C2 (spatii comerciale en-detail si servicii de cartier), conform propunerii prezentate in plansa "03/U- Plan Reglementari" aferenta proiectului nr.40/2012 intocmit de catre SC Arhipelag Proiect SRL - arh.Tivadar I.Daniel;

Prin planul urbanistic zonal initiat de Ples Radu, se propune reconversia functionala a zonei specificate mai sus si mobilarea parcelei identificata cu nr.cad. 173439, conform propunerilor prezentate in plansele 03/U si 06/U aferente PUZ.

 

Reglementarile pentru zona studiata:

- Pentru zona C2:

- POT maxim propus = 42,0% ; - CUT maxim propus = 0,70;

- Regim de inaltime: S+P+E;

- suprafata lot: minim 350,0mp;

- front la strada: minim 12,0m;

- limita de implantare: 0-4,5m;

 

Reglementari pentru parcela care a generat PUZ -ul:

- POT propus = 41,91%; CUT propus = 0,68;

- Regim de inaltime:P+E;

- Limita de implantare: la aliniamentul str. Mestesugarilor;

- Retrageri laterale: 0,70m fata de mejdia dreapta, respectiv 4,9m fata de mejdia stanga;

- Retragere spate: 2,3m;

- In incinta se vor amenaja 2 locuri de parcare aferente functiunii;

Accesul in incinta se va realiza din str. Mestesugarilor.

 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 07.02.2013-03.03.2013, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail: camelia.ciente@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 04.03.2013- 18.03.2013 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

 

Arhitect sef

 

 

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala pe zona delimitata de str. Mestesugarilor - str. Artarilor - str. O.Densuseanu - str. Salcamilor- construire Spalatorie auto, str.Mestesugarilor, nr.114A, nr.cad. 173439 - Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator