Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZmodificator - Construire ansamblu rezidential de locuinte colective, str. Stefan Octavian Iosif nr.cad. 12892 si 169286-Oradea

Luni , 14 Aprilie 2014, 9:28

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZmodificator - Construire ansamblu rezidential de locuinte colective, str. Stefan Octavian Iosif  nr.cad. 12892 si 169286-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZmodificator - Construire ansamblu rezidential de locuinte colective, str. Stefan Octavian Iosif  nr.cad. 12892 si 169286-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZmodificator - Construire ansamblu rezidential de locuinte colective, str. Stefan Octavian Iosif  nr.cad. 12892 si 169286-Oradea

 

A N U N T privind elaborarea PUZmodificator - Construire ansamblu rezidential de locuinte colective, str. Stefan Octavian Iosif  nr.cad. 12892 si 169286-Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal care sa modifice reglementarile urbanistice din zona cuprinsa intre str. Onestilor si    b-dul Decebal, stabilite prin documentatiile de urbanism aprobate prin HCL 1017/2004, HCL 372/2008 si HCL 478/2008

 

Prin planul urbanistic initiat de SC ARED GEO&CAD SRL reprezentata de d-na Hoffmann Brigitta, se va studia zona cuprinsa intre str. Onestilor, str.Tudor Vladimirescu, b-dul Decebal si str. St.O.Iosif in scopul construirii unui ansamblu rezidential de locuinte colective. In prima etapa cartierul rezidential va contine locuinte colective amplasate la frontul str. A si str. D, strazi propuse prin documentatia de urbanism aprobata prin HCL 478/2008. Regulamentul de urbanism aferent PUZ-ului defineste functiunile permise si  modul de mobilare a acestei zone:

1. In zona  delimitata de B-dul Decebal, str.Stefan Octavian Iosif, str.Onestilor si str.Tudor Vladimirescu:

   - regim maxim de inaltime: P+7E+Eretras;   H maxim la cornisa: 28,0m;

   - POT maxim = 50,0% pentru parcelele comune, respectiv 70,0% pentru parcelele de colt;

   - CUT maxim = 2,4 pentru parcelele comune, respectiv 3,0 pentru parcelele de colt;

   - amplasarea fata de aliniament: in general aliniamentul existent se va conserva, iar

fata de strada publica recent constituita (paralela cu str.Tudor Vladimirescu) respectiv strazile propuse a se constitui in viitor, limita de implantare a caldirilor va fi min 3,0 de la aliniament. Rezerva de teren de la front se va amenaja ca spatiu verde.

Se propune amenajarea unor zone verzi compacte (una adiacenta str.Onestilor si una adiacenta strazii publice nou create). Aferent  functiunilor propuse vor fi amenajate locuri de parcare (pentru functiunea de locuire, minim un loc de parcare pe unitatea de locuit).

2. Constructiile de pe parcela care a generat PUZ-ul vor avea  regim de inaltime: P+7E+Eretras; H maxim la cornisa: 28,0m; - nr.apartamente: 240 ;

   - POTmax = 40,0%; CUTmax = 3,0;

   - limita de implantare; minim 3,0m de la aliniamentul strazii;

   - retragere fata de cladirea magazinului Kaufland: 13,0m;

   - nr.locuri de parcare: 240  

   - spatii verzi amenajate: 30,0% din suprafata parcelei;

Accesul la amplasament se va realiza din str.Onestilor pe drumul public nou creat (paralel cu str.Tudor Vladimirescu);

PUZ -ul studiaza  dezvoltarea retelei stradale, prin deschiderea unor noi strazi si largirea strazilor existente, conform propunerii ilustrate in plansa A12;   Terenul afectat de largirea retelei stradale potrivit reglementarilor propuse se va transfera domeniului public si se va inscrie in CF ca drum public in favoarea municipiului Oradea.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 15.04-9.05.2014, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Ghiseul Unic, in intervalul orar 11.00 - 15.30.

Persoanele  responsabile cu informarea si consultarea publicului sunt d-na Camelia Ciente si d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Avizari, telefon 0259/408876, e-mail:  cmuat@oradea.ro sau milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 12.05.2014 - 26.05.2014 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

 

                                                                Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZmodificator - Construire ansamblu rezidential de locuinte colective, str. Stefan Octavian Iosif nr.cad. 12892 si 169286-Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator