Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic -Reparcelare terenuri aferente UEt in vederea construirii unui service autocamioane, str. Ogoruluinr.cad.2791-Oradea

Marti , 4 Aprilie 2017, 10:48

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic -Reparcelare terenuri aferente UEt in vederea construirii unui service autocamioane, str. Ogoruluinr.cad.2791-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic -Reparcelare terenuri aferente UEt in vederea construirii unui service autocamioane, str. Ogoruluinr.cad.2791-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic -Reparcelare terenuri aferente UEt in vederea construirii unui service autocamioane, str. Ogoruluinr.cad.2791-Oradea

 

A N U N T

privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic -Reparcelare terenuri aferente UEt in vederea construirii unui service autocamioane, str. Ogoruluinr.cad.2791-Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru a stabili conditiile si etapele de urbanizare unb vederea amplasarii unui service auto pentru camioane pe parcela identificata cu nr.cad. 2791, situata adiacent strazii Ogorului.

 

Prin planul urbanistic zonal initiat de SC TRANSTRONIC SRL, reprezentat de dl. Sturz Ciprian Ioan, se vor defini conditiile de urbanizare a zonei reprezentata de UTR UEt in care se afla si parcela identificata cu nr.cad. 2791, delimitata de str. Ogorului, calea ferata, drumul nou propus cu profil transversal de 20,5m si limita UTR Et, conform PUG aprobat prin HCL 501/2016.

 

Planul urbanistic zonal va cuprinde o etapizare a procesului de urbanizare iar reglementarile  se vor corela cu reglementarile specifice UTR-ului de tip UEt si vor  defini functiunile zonei si dezvoltarea retelei stradale va reglementa aliniamentele impuse, regimul de inaltime maxim si retragerile cladirilor, gradul de ocupare, profilele transversale ale cailor de acces, circulatia si regimul juridic al terenurilor si dezvoltarea infrastructurii utilitare;

Regimul de inaltime, indicii urbanistici, amenajarea locurilor de  parcare si a spatiilor verzi aferent functiunilor propuse  vor respecta cerintele HCL 501/2016

-       Regim de inaltime: max.(1-3S)+P+5E+1R cu Hmax25,0m;

-       POTmax.50%   CUTmax.2,4;

Terenul afectat de dezvoltarea retelei stradale sau de reglementarea profilelor transversale a drumurilor existente se va inregistra la CF cu destinatia drum, in proprietatea municipiului Oradea;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 3.04 - 9.04.2017, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea - Serviciul Relatii cu Publicul, in intervalul orar 11.30-15.00. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  milici@oradea.ro

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic -Reparcelare terenuri aferente UEt in vederea construirii unui service autocamioane, str. Ogoruluinr.cad.2791-Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator