Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal – Amplasare locuinte,str.Facliei nr.cad. 192486, 192485, 179992, 190166,190167,190168-Oradea

Miercuri , 21 Iunie 2017, 10:46

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal – Amplasare locuinte,str.Facliei nr.cad. 192486, 192485, 179992, 190166,190167,190168-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal – Amplasare locuinte,str.Facliei nr.cad. 192486, 192485, 179992, 190166,190167,190168-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal – Amplasare locuinte,str.Facliei nr.cad. 192486, 192485, 179992, 190166,190167,190168-Oradea

 

A N U N T

privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal - Amplasare locuinte,str.Facliei nr.cad. 192486, 192485, 179992, 190166,190167,190168-Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru a reglementa accesul la toate parcelele situate in frontul al doilea al strazii Facliei, in vederea mobilarii cu locuinte .

 

Prin planul urbanistic zonal initiat de dl Koteles Popa Artur Daniel,  se va  studia zona cuprinsa intre albia Crisului Repede, incinta Manastirii Sfintei Cruci, str. Facliei pana la parcela identificata cu nr.cad.10873

Reglementarile propuse prin PUZ vor defini functiunile zonei, caile de acces la parcelele din frontul doi,  aliniamentele impuse, regimul de inaltime maxim si retragerile cladirilor, gradul de ocupare, profilele transversale ale cailor de acces, circulatia si regimul juridic al terenurilor si dotarea cu utilitati, in corelare cu alte documentatii de urbanism aprobate in zona si respectand cerintele HG 525/1996 privind locurile de parcare si zonele verzi aferente functiunilor propuse.

 

-Regim de inaltime:maximum doua nivele supraterane;

- POTmax.35%   CUTmax.0,5

 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 8.06-14.06.2017, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea - Serviciul Relatii cu Publicul, in intervalul orar 11.30-15.00. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  milici@oradea.ro

 

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu  

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal – Amplasare locuinte,str.Facliei nr.cad. 192486, 192485, 179992, 190166,190167,190168-Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator