Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- - Parcelare teren, nr.topo.1223/6, 1223/7, str. Cartier Podgoria, Oradea

Marti , 2 August 2022, 13:50

Exportă PDF - A N U N T  privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-  - Parcelare teren, nr.topo.1223/6, 1223/7, str. Cartier Podgoria, Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-  - Parcelare teren, nr.topo.1223/6, 1223/7, str. Cartier Podgoria, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-  - Parcelare teren, nr.topo.1223/6, 1223/7, str. Cartier Podgoria, Oradea

 

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-

- Parcelare teren, nr.topo.1223/6, 1223/7, str. Cartier Podgoria, Oradea

 

         Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de parcelare teren, nr.topo.1223/6, 1223/7, str. Cartier Podgoria, Oradea.

         Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Kurtan Emeric, proprietar al terenului identificat  cu nr. nr.topo.1223/6, 1223/7 se va elabora PUZ pe aria cuprinsa intre str.Cartier Podgoria, limita nordica a UTR ALV  si limitele laterale ale parcelei care a generat PUZ-ul.

         Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventuale servituti:

- Zona rezidentiala compusa din locuinte in  regim mic de inaltime;

- Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 "Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta" si RLU-Cap.2 si Cap.3;

         Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime):

- POT maxim =  35%;   CUT maxim = 0,9         

- Regim de inaltime: S+P+E+M/R, D+P+E/M;   Hmaxim la coama: 12,0m;

         Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor, zonelor verzi compacte:

- Se va studia  accesul in zona si organizarea circulatiei,   infrastructura edilitara si obiectivele de utilitate publica;

- Se vor asigura locuri de parcare aferente functiunilor, in incinta (un loc de parcare pe unitatea de locuit);

         Capacităţile de transport admise:

- autoturisme si autovehicole de max.3,5 t;

         Conditii si recomandari:

- Se va prezenta un alt concept de parcelare din care sa rezulte parcele cu caracteristicile specifice UTR Lil, chiar daca se va intra si pe UTR ALV;

- Propunerea de parcelare se va corela cu concluziile expertizei geotehnice, iar pe planul de situatie vor fi figúrate curbele de nivel;

         In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 03.08.2022 - 09.08.2022, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro  sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

 Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

         Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  alina.cadar@oradea.ro.

          Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 10.08.2022 - 16.08.2022.  

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- - Parcelare teren, nr.topo.1223/6, 1223/7, str. Cartier Podgoria, Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator