Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Amplasare panouri fotovoltaice pentru producere si distributie energie electrica , Calea Borsului, nr.cad. 177359, 177360 si 177361 -Oradea

Miercuri , 3 Aprilie 2013, 11:46

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Amplasare panouri fotovoltaice pentru producere si distributie energie electrica , Calea Borsului, nr.cad. 177359, 177360 si 177361 -Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Amplasare panouri fotovoltaice pentru producere si distributie energie electrica , Calea Borsului, nr.cad. 177359, 177360 si 177361 -Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Amplasare panouri fotovoltaice pentru producere si distributie energie electrica , Calea Borsului, nr.cad. 177359, 177360 si 177361 -Oradea

 

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Amplasare panouri fotovoltaice pentru producere si distributie energie electrica , Calea Borsului, nr.cad. 177359, 177360 si 177361 -Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru amplasarea unor panouri fotovoltaice pe amplasamentul compus din parcelele identificate cu nr. cad. 177359, 177360 si 177361 -Oradea, in vecinatatea Caii Borsului

Prin planul urbanistic zonal initiat de SC ELEONORA ENERGY SOLAR SRL, SC NOEMI ENERGY SOLAR SRL si SC SOFIA ENERGY SOLAR SRL, reprezentate de d-na. Fekete Aurelia, se va studia reconversia functionala a zonei delimitata de caile de acces la sudul si nordul parcelei studiate, limita de intravilan si limita administrativa la vest, zona fermelor la limita estica a amplasamentului studiat, din zona agricola in zona de servicii C8, se va reglementa atat urbanistic cat si juridic accesul la amplasament si dezvoltarea infrastructurii in zona

Reglementarile planului urbanistic zonal se vor baza pe studiul circulatiei in zona si vor face propuneri privind dezvoltarea retelei stradale in corelare cu reglementarile documentatiilor de urbanism aprobate si avizate in zona.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 8-14.04.2013, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea - Serviciul de Relatii cu publicul, in intervalul orar 8.30-16.30. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii pana in 20.04.2013.

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

 

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Amplasare panouri fotovoltaice pentru producere si distributie energie electrica , Calea Borsului, nr.cad. 177359, 177360 si 177361 -Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator