Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire casa D+P si imprejmuire teren, str.Bartok Bela, nr.cad.164360- Oradea

Luni , 23 Mai 2016, 11:04

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire casa D+P si imprejmuire teren, str.Bartok Bela, nr.cad.164360- Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire casa D+P si imprejmuire teren, str.Bartok Bela, nr.cad.164360- Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire casa D+P si imprejmuire teren, str.Bartok Bela, nr.cad.164360- Oradea

 

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ - Construire casa D+P si imprejmuire teren,

str.Bartok Bela, nr.cad.164360- Oradea

 

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru construire casa D+P si imprejmuire teren, str. Bartok Bela, nr.cadastral 164360 - Oradea;

 

Prin planul urbanistic zonal initiat de GALCHIS DANIEL RADU se propune  construirea unei case D+P si imprejmuire teren;

 

Ø  Avand in vedere ca parcela pe care se doreste edificarea constructiei face parte dintr-o dezmembrare realizata fara documentatie de urbanism, se impune elaborarea unui plan urbanistic zonal pe zona delimitata de str.Bartok Bela, str.Libelulei si proprietatile imprejmuite  de la est si sud;

Ø  Regim de inaltime pe parcela care a generat PUZ-ul: D+P;  Regim maxim de inaltime: D(S)+P+E(M);

Ø  POT maxim =35,0%;  CUT maxim = 0,6;

Ø  Prin PUZ se vor stabili reglementarile urbanistice pentru parcelele cuprinse in zona de studiu si caile de acces la fiecare parcela in parte;

Ø  Se va studia dezvoltarea si modernizarea retelei stradale, in corelare cu documentatiile avizate in zona;;

 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 25.05.2016 - 31.05.2016, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

 

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  maria.turbucz@oradea.ro.

 

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 01.06.2016-08.06.2016 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire casa D+P si imprejmuire teren, str.Bartok Bela, nr.cad.164360- Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator