Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire casa familiala in regim de inaltime P+M,anexa parter si imprejmuire teren, str.Nojoridului nr.cad. 176456-Oradea

Joi , 28 Martie 2013, 11:32

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire casa familiala in regim de inaltime P+M,anexa parter si imprejmuire teren, str.Nojoridului nr.cad. 176456-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire casa familiala in regim de inaltime P+M,anexa parter si imprejmuire teren, str.Nojoridului nr.cad. 176456-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire casa familiala in regim de inaltime P+M,anexa parter si imprejmuire teren, str.Nojoridului nr.cad. 176456-Oradea

A N U N Tprivind intentia de elaborare PUZ - Construire casa familiala in regim de inaltime P+M,anexa parter si imprejmuire teren, str.Nojoridului nr.cad. 176456-Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru studierea conditiilor de amplasare a unei case familiale, pe parcela identificata cu nr. cad. 176456-Oradea, situata in zona str. Nojoridului.
Prin planul urbanistic zonal initiat de Cadar Petru, se va studia accesul si modul de mobilare a zonei delimitata de drumurile de acces la sudul, nordul, estul si vestul parcelei cu nr.cad. 176456 - Oradea. Constructiile propuse pentru mobilarea parcelei care a generat PUZ-ul vor respecta urmatoarele conditii:
- functiunea propusa : locuinta unifamiliala si anexa
- regim de inaltime max. P+M;
- in incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunii, conform HGR525/1996
- indici de utilizare a terenului: POTmax35% , CUTmax.0,8;
- se va studia posibilitatea de dezvoltare a retelei stradale din zona in corelare cu reglementarile documentatiilor de urbanism aprobate in zona
In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 1.04 - 7.04.2013 , publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea - Serviciul Relatii cu publicul, in intervalul orar 8.30-15.00. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro
Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 8-12.04.2013
Arhitect sef
Adriana Lipoveanu

dm/dm-1ex.

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire casa familiala in regim de inaltime P+M,anexa parter si imprejmuire teren, str.Nojoridului nr.cad. 176456-Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator