Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Lotizare teren pentru locuinte individuale, str. Raspantiilor nr.cad.173886-Oradea

Marti , 2 Aprilie 2013, 11:55

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Lotizare teren pentru locuinte individuale, str. Raspantiilor nr.cad.173886-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Lotizare teren pentru locuinte individuale, str. Raspantiilor nr.cad.173886-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Lotizare teren pentru locuinte individuale, str. Raspantiilor nr.cad.173886-Oradea

 

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Lotizare teren pentru locuinte individuale, str. Raspantiilor nr.cad.173886-Oradea

 

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru parcelarea terenului identificat cu nr. cad. 173886-Oradea, in vederea amplasarii de case cu destinatia locuinte individuale. Parcela studiata are frontul la strada Raspantiilor.

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-na Opincariu Ioana Maria, se va studia zona delimitata de str. Raspantiilor, str.Colinelor, drumul de pamant existent, identificat cu nr. topo 6332, situat la vest fata de lotul ce urmeaza sa fie parcelat.

Intentia este de a delimita patru parcele construibile, iar constructiile ce vor mobila parcelele vor avea regim de inaltime S(D)+P+E(M), iar indicii de utilizare ai terenului se vor incadra in valorile: POTmax 35% CUTmax. 0,5;

Se vor studia conditiile de accesibilitate din str. Raspantiilor in corelare cu documentatiile de urbanism deja aprobate in zona.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 8-14.04.2013, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea - Serviciul Relatii cu publicul, in intervalul orar 8.30-16.00. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

 

 

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

 

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Lotizare teren pentru locuinte individuale, str. Raspantiilor nr.cad.173886-Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator