Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Modificarea reglementarilor urbanistice la PUD aprobat prin HCL nr.151/2010; in zona str.Ogorului nr.47, generat de nr.cad.190742-190747 - Oradea

Miercuri , 5 Septembrie 2018, 12:41

Exportă PDF - A N U N T  privind intentia de elaborare PUZ - Modificarea reglementarilor urbanistice la PUD aprobat prin HCL nr.151/2010; in zona str.Ogorului nr.47, generat de nr.cad.190742-190747 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind intentia de elaborare PUZ - Modificarea reglementarilor urbanistice la PUD aprobat prin HCL nr.151/2010; in zona str.Ogorului nr.47, generat de nr.cad.190742-190747 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind intentia de elaborare PUZ - Modificarea reglementarilor urbanistice la PUD aprobat prin HCL nr.151/2010; in zona str.Ogorului nr.47, generat de nr.cad.190742-190747 - Oradea

 

A N U N T

 

privind intentia de elaborare PUZ - Modificarea reglementarilor urbanistice la PUD aprobat prin HCL nr.151/2010;

in zona str.Ogorului nr.47, generat de  nr.cad.190742-190747 - Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal privind modificarea reglementarilor stabilite prin PUD aprobat cu HCL nr.151/2010.          Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Bront Anca, proprietar al terenului identificat cu nr.cad.190742-190747, se va studia zona cuprinsa intre str. Ogorului, zona caii ferate zona reglementata prin PUD aprobat prin HCL 151/2010 si limita Nordica a parcelei identificate cu nr.cad.190747;  in urmatoarele conditii:

-POTmax.40% la parcele comune, POTmax.50% la parcele de colt si POTmax.60% la cele ce includ parcaje cu acces public;

-CUTmaxim 2,2 la parcele comune, CUTmax de 2,8 la parcele de colt si CUTMAX 3,0 la cele ce includ parcaje cu acces public;

            -Regim de inaltime max.: (1-3)S+P+5E+R, cu Hmax.25,0m la coama ;

-Regim de inaltime prop: parter;

            -Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor;

            -Accesul in incinta se va face din str. Ogorului conform HCL 151/2010;

            -Se vor studia conditiile de organizare a circulatiei in incinta potrivit noii zone de studiu si a functiunilor propuse;

-Se vor asigura locuri de parcare aferent noilor functiuni, conform reglementarilor PUG aprobat prin HCL501/2016;

-Se vor asigura zone verzi aferente functiunii, conform reglementarilor spacifice pentru UTR Et, conform PUG aprobat prin HCL 501/2016;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 07.09.2018 - 13.09.2018, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  camelia.ciente@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 14.09.2018 - 18.09.2018. 

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Modificarea reglementarilor urbanistice la PUD aprobat prin HCL nr.151/2010; in zona str.Ogorului nr.47, generat de nr.cad.190742-190747 - Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator