Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ Modificator– Parcelare teren pentru construire imobile cu destinatia servicii (C8) , str.Calea Santandrei, nr.cad. 194436, nr.cad.194437 - Oradea

Marti , 27 Septembrie 2016, 11:18

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ Modificator– Parcelare teren pentru construire imobile  cu destinatia servicii (C8) , str.Calea Santandrei, nr.cad. 194436, nr.cad.194437  - Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ Modificator– Parcelare teren pentru construire imobile  cu destinatia servicii (C8) , str.Calea Santandrei, nr.cad. 194436, nr.cad.194437  - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ Modificator– Parcelare teren pentru construire imobile  cu destinatia servicii (C8) , str.Calea Santandrei, nr.cad. 194436, nr.cad.194437  - Oradea

 

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ Modificator- Parcelare teren pentru construire imobile

cu destinatia servicii (C8) , str.Calea Santandrei, nr.cad. 194436, nr.cad.194437  - Oradea

 

 

    Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal modificator pentru Parcelare teren pentru construire imobile cu destinatia servicii (C8), str. Calea Santandrei, nr.cad. nr.cad. 194436, nr.cad.194437  - Oradea;  

 

       Prin planul urbanistic zonal initiat de SC SPES INVEST SRL reprezentat prin CHINDE RADU OCTAVIAN si SC ARHIPLAN CONSULT SRL reprezentat prin HORJA ANDREI se propune  Parcelare teren pentru construire imobile cu destinatia servicii (C8) , str.Calea Santandrei, nr.cad. 194436, nr.cad.194437  - Oradea, in urmatoarele conditii:

 

- Parcelele identificate cu nr.cad.194436 si nr.cad.194437 au provenit din dezmembrarea unei parcele  cuprinse in zona de studiu a documentatiei de urbanism (PUZ) aprobata cu HCL nr.73/2011;

- Conform PUZ aprobat, parcela initiala urma sa fie studiata prin PUD;

- Avand in vedere ca aceasta a fost dezmembrata, se impune elaborarea unui PUZ modificator pe zona delimitata de str.Calea Santandrei - la nord, drumul de acces la Caminul Felix (identificat cu nr.topo 1522/2) - la est, drumul public (identificat cu nr.cad.194438) propus prin PUZ aprobat - la sud si limita de intravilan - la vest; Restul suprafetei de teren studiate prin PUZ aprobat va ramane cu reglementarile nemodificate;

- In elaborarea PUZ-ului se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

  - prezentarea unei propuneri de lotizare a parcelei din care au fost dezlipite cele 2 loturi (nr.cad.194437 si 194436);

  - reglementarile cu privire la functiuni, suprafata si forma parcelelor, mobilarea parcelelor, regimul de inaltime, dotarile, dezvoltarea retelei stradale,  vor avea in vedere prevederile noului PUG aprobat cu HCL nr.501/2016 (cu intrare in vigoare la 01.10.2016) privind urbanizarea zonei (UEt);

- POT maxim = 50,0%;  CUT maxim = 2,4;

 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 28.09.2016 - 04.10.2016, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului Modificator.

 

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  maria.turbucz@oradea.ro.

 

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 01.09.2016-08.09.2016 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ Modificator– Parcelare teren pentru construire imobile cu destinatia servicii (C8) , str.Calea Santandrei, nr.cad. 194436, nr.cad.194437 - Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator