Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire complex de locuinte unifamiliale si bifamiliale, str. Paleului, nr. cad. 180892-Oradea

Luni , 23 Decembrie 2013, 14:55

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire complex de locuinte unifamiliale si bifamiliale, str. Paleului, nr. cad. 180892-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire complex de locuinte unifamiliale si bifamiliale, str. Paleului, nr. cad. 180892-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire complex de locuinte unifamiliale si bifamiliale, str. Paleului, nr. cad. 180892-Oradea

 

A N U N T

 

privind intentia de elaborare PUZ - Construire complex de locuinte unifamiliale si bifamiliale, str. Paleului, nr. cad. 180892-Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru construirea complex de locuinte unifamiliale si bifamiliale, pe un amplasament  compus din parcela identificatacu nr. cad. 180892, parcela cu acces din str. Paleului.

Prin planul urbanistic zonal initiat de SC Golden Rezident SRL reprezentata de Mos Maria, se va studia zona reprezentata de parcela cu nr. cad.180892.

 

Complexul rezidential propus va contine locuinte unifamiliale si bifamiliale, a caror regim de inaltime si mod de amplasare se vor supune concluziilor si recomandarilor Studiului de risc natural elaborat pentru amplasamentul studiat.

Regimul de inaltime va fi maxim: S+P+E;

Se vor asigura locuri de parcare si spatii verzi aferente functiunii propuse, conform prevederilor HGR 525/1996.

Indici de utilizare ai terenului: POTmax. 35,0% si CUT max.0,5.

Se va  studia accesul la amplasamentul studiat prin prelungirea str. Paleului, a carei profil transversal se va reglementa la 12,0m.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 6.01-12.01.2014, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ, la sediul Primariei municipiului Oradea, Serviciul Relatii cu publicul, in intervalul orar 11.30 - 15.30. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 13.01 - 17.01.2014 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro .

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire complex de locuinte unifamiliale si bifamiliale, str. Paleului, nr. cad. 180892-Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator