Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire imobil locuinte colective cu functiuni complementare la parter, str.Tudor Vladimirescu nr. 41, nr.cad. 158234 -Oradea

Marti , 24 Decembrie 2013, 10:50

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire imobil locuinte colective cu functiuni complementare la parter, str.Tudor Vladimirescu nr. 41, nr.cad. 158234 -Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire imobil locuinte colective cu functiuni complementare la parter, str.Tudor Vladimirescu nr. 41, nr.cad. 158234 -Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire imobil locuinte colective cu functiuni complementare la parter, str.Tudor Vladimirescu nr. 41, nr.cad. 158234 -Oradea

A N U N T
privind intentia de elaborare PUZ - Construire imobil locuinte colective cu functiuni complementare la parter, str.Tudor Vladimirescu nr. 41, nr.cad. 158234 -Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru a permite construirea unui imobil de locuinte colective cu functiuni complementare la parter, pe amplasamentul situat pe str. T. Vladimirescu nr.41.

 

Prin planul urbanistic zonal initiat de SC Premium David Constructii SRL, va studia zona delimitata de min. trei parcele situate in stanga respectiv in dreapta fata de parcela identificata cu nr. cad 158234,  care a generat PUZ-ul

Elaborarea planului urbanistic zonal are ca obiectiv amplasarea unui imobil de locuinte coilective format din 19 apartamente cu 2 sau 3 camere, cu functiuni complementare la parter, respectand urmatoarele cerinte:

- regim de inaltime: max.D+P+3E+M, cu Hmax. la cornisa 15,0m;

- amenajare de spatii comerciale la parter, cu acces din str. T. Vladimirescu;

- indici de utilizare a terenului: POT max 60% , CUTmax 2,7;

- se va studia accesul la parcarea propusa la demisol corelandu-se numarul de locuri de parcare cu functiunile propuse(conform HGR 525/1996);

 

Documentatia de PUZ va contine variante de volumetrii cu o arhitectura de factura moderna, dar care sa se incadreze in contextul urban.

 

 In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 6-12.01.2014, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind propunerile de reglementare ale PUZ-ului la sediul Primariei municipiului Oradea - Serviciul de Relatii cu publicul, in intervalul orar 12.30-15.30. Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  milici@oradea.ro

 

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 13-17.01.2014.

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire imobil locuinte colective cu functiuni complementare la parter, str.Tudor Vladimirescu nr. 41, nr.cad. 158234 -Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator