Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire spalatorie auto, str. Mestesugarilor, nr.114A, prin reconversie functionala a str. Mestesugarilor (tronsonul cuprins intre str. Ovidiu Densuseanu si str. Salcamilor) -Oradea

Miercuri , 8 August 2012, 10:11

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire spalatorie auto, str. Mestesugarilor, nr.114A, prin reconversie functionala a str. Mestesugarilor (tronsonul cuprins intre str. Ovidiu Densuseanu si str. Salcamilor) -Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire spalatorie auto, str. Mestesugarilor, nr.114A, prin reconversie functionala a str. Mestesugarilor (tronsonul cuprins intre str. Ovidiu Densuseanu si str. Salcamilor) -Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire spalatorie auto, str. Mestesugarilor, nr.114A, prin reconversie functionala a str. Mestesugarilor (tronsonul cuprins intre str. Ovidiu Densuseanu si str. Salcamilor) -Oradea

A N U N T
privind intentia de elaborare PUZ - Construire spalatorie auto,
str. Mestesugarilor, nr.114A, prin reconversie functionala a str. Mestesugarilor (tronsonul cuprins intre str. Ovidiu Densuseanu si str. Salcamilor) -Oradea
Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru Construire spalatorie auto prin reconversie functionala a str. Mestesugarilor (tronsonul cuprins intre str. Ovidiu Densuseanu si str. Salcamilor) - Oradea.
Prin planul urbanistic zonal initiat de d-nl Ples Radu, se propune reconversia functionala a zonei cuprinse intre str. Mestesugarilor - str. str. Ovidiu Densuseanu - str. Artarilor si str. Salcamilor, din zona R3a in zona de locuinte si servicii precum si construirea unei spalatorii auto pe parcela identificata cu nr.cad.173439, in urmatoarele conditii:
- regim de inaltime : P+E;
- indici de utilizare a terenului: POT max =42,0% si CUT max = 0,66;
In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 09.08-16.08.2012, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, sau d-na Ciente Camelia consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail: milici@oradea.ro sau camelia.ciente@oradea.ro
Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 17.08-22.08.2012 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

Arhitect sef

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire spalatorie auto, str. Mestesugarilor, nr.114A, prin reconversie functionala a str. Mestesugarilor (tronsonul cuprins intre str. Ovidiu Densuseanu si str. Salcamilor) -Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator